ARGUVAN'DA KATILIMCI BELEDİYECİLİK NASIL OLMALI. TÜM ADAYLARA ÇAĞRIMDIR.

Hüseyin Çıplak
Belediye başkanlığınız döneminde, kentimizin üst ve altyapısı ile çevre kalitesinin arttırılmasının, tarihi, doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasının, sağlıklı, güvenli, kaliteli, ekonomik ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasının temel hedefiniz olmasını istiyoruz.

Biz temel hedefinizin alt ve üst yapısıyla, çevresel ve tarihsel değerleriyle, kültürel çoğulculuyla yaşanabilir bir ilçenin oluşturulması olmasını istiyoruz.

Stratejinizin ben değil biz mantığıyla konulara yaklaşmak olmasını istiyoruz.

Yerel yönetimlerin katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunları toplumun tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü bir takım kişi ve gruplardan değil halktan alan yönetimler olmasını istiyoruz.

Biz insan onuruna yakışır, sağlıklı bir çevrede yaşam için, yerel yönetimlerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve yardım gibi temel kamu hizmetlerine, kamusal alan sorumluluğu ile yaklaşmasını istiyoruz.

Arguvan da yaşayanların müşteri değil kentsel hizmetlere eşit ulaşma hakkına sahip bireyler olarak görülmesini istiyoruz.

Biz yönetişim kavramı çerçevesinde Arguvanı ilgilendiren tüm kararların kapalı kapılar arkasında pazarlanmasını değil, halkın önünde tartışılmasını istiyoruz.

Meclis toplantılarının halka açık olmasını, alınan kararların kent içinde oluşturulacak noktalarda halka duyurulması, encümen kararları hakkında bilgi verilmesini istiyoruz.

Biz tüm Arguvan ilçesinin karar üretme süreçlerine en yaygın katılım mekanizmasının sağlanmasını istiyoruz.

Arguvanı ilgilendiren kararların belediye meclislerinden önce ilçe konseylerinde tartışılmasını ve şekillendirilmesini istiyoruz.

İlçe konseyinin yapısındaki bürokrat sayısının azaltılmasını, çoğunluğun meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden oluşmasını istiyoruz.

Biz Arguvanın kentleşme politikalarının ve imar planlarının kar ve rant temelinde değil, önce insan ilkesi temelinde geliştirilmesini istiyoruz.

Arguvan ilçesinin kamu yararına aykırı, yasa dışı plan değişiklikleriyle talan edilmesinin önlenmesini istiyoruz.

Biz sağlıklı, kaliteli yaşam ve çalışma alanlarının oluşturulmasında toplumun kolektif aklını ve irade etkinliğini temsil etmeyi amaçlayan planlama istiyoruz.

Biz Arguvan da yaşayan farklı sosyal kesimleri bölen, parçalayan değil, ortak yaşam ve dayanışma bilincinin geliştirildiği yeni kamusal mekanların üretilmesini istiyoruz.

Biz ilçemizde ve yakın çevresinde bulunan kamuya ait arazi ve yapıların satışı yada özelleştirilmesi yöntemleri ile elden çıkarılmasına son verilmesini istiyoruz.

Biz plan değişikliklerinin bir takım kişi ve gruplara hizmet aracı olarak, kat ve emsal artışı sağlamak, yeni konut alanları, alışveriş merkezleri, sanayi alanları elde etmenin bir aracı olarak değil, kentimizde eksiklikleri hissedilen yol, otopark, okul, sağlık ocağı, park, yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanları elde etmenin bir aracı olmasını istiyoruz.

Biz tüm plan kararlarının katılımcı ve şeffaf planlama anlayışı çerçevesinde sorgulanabilir olmasını istiyoruz. Belediyelerin İmar Komisyonlarında meslek odalarının yer almasını istiyoruz.

Biz artık kamu yararına aykırı plan uygulamalarını durdurmak için yargıya başvurmak değil, kentimizde yapılan örnek uygulamaları tüm Türkiye‘ye duyurmak istiyoruz.

Biz deprem tehlikesi ve riskini dikkate alan afete duyarlı planlama yaklaşımının geliştirilmesini, yerbilimsel verilerin planlamaya entegrasyonunun sağlanması istiyoruz. Artık ilçemizde sıvılaşma alanlarının, taşkın alanlarının, heyelan alanlarının yerleşime açılmasını, insan hayatlarının tehlikeye atılmasını istemiyoruz. İlçemizin deprem senaryosu ve afet master planının bir an önce oluşturulmasını istiyoruz.

Biz artık kentimizin kamu alanlarının, tarım topraklarının, sit alanlarının kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya teslim edilerek, bir bir elden çıkarılmasını istemiyoruz. Yerel yönetimler tarafından kaçak yapılaşma ile etkin ve caydırıcı bir mücadele yürütülmesini istiyoruz.

Biz mevcut kaçak yapılaşmalarla oluşmuş bölgelerde yaşayan halka sağlıklı, planlı konut alanları ile ucuz arsa üretilmesini istiyoruz.

Biz kentsel dönüşüm projelerinde bugüne kadar görülen rant odaklı uygulamaların aksine, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, halkın barınma ihtiyacı temelinde, kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuyu koruma ve Arguvan ilçesinin çıkarlarını gözetmesini istiyoruz.

Biz kentsel ulaşımın kamusal bir hizmet olarak algılanmasını, araç değil, insan odaklı politika ve projeler üretilmesini istiyoruz. Özel araç odaklı çözümler yerine toplu taşımacılığa önem veren ulaşım sistemlerinin planlanmasını, ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesini istiyoruz.

Biz hukuka saygılı, toplumcu ve halkçı, kamu yararını gözeten, katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, Arguvan ve Arguvanlıların çıkarlarını ön planda tutan, yerel yönetimler ve belediye başkanları istiyoruz.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56