ARGUVAN'DA ZİRAAT ODASI DELEGE BELİRLEME SEÇİMİ YAPILACAK

Arguvan Ziraat Odası Başkanlığının seçim heyecanı başladı. 28.12.2014 Pazartesi günü kesin çiftçi listesini alacak olan Muhtarlar Mahallerinde (Köylerinde) seçim yaptıracak salı günü akşamına kadar seçilmiş delegelerini bildirecekler. Tarımsal Yayım Uzmanı ve Eğitimci Tarım Danışmanı Erol Çiftçi’nin bu konuda kendisine ait düşünce ve önerilerini belirttiği yazısı.

ARGUVAN'DA ZİRAAT ODASI DELEGE BELİRLEME SEÇİMİ YAPILACAK
Arguvan Ziraat Odası Başkanlığının seçim heyecanı başladı.

28.12.2014 Pazartesi günü kesin çiftçi listesini alacak olan Muhtarlar Mahallerinde (Köylerinde) seçim yaptıracak salı günü akşamına kadar seçilmiş delegelerini bildirecekler.

Seçilen delegeler daha sonra ziraat odası seçimlerinde oylarını kullanacaklar.

Arguvan’da yaşayan geçimini Arguvan’da sağlayan Tarımsal Yayım Uzmanı ve Eğitimci Tarım Danışmanı Erol Çiftçi’nin Arguvan Haber’e gönderdiği kendisine ait düşünce ve önerilerini belirttiği yazısı.

YAŞANABİLİR BİR ARGUVAN İÇİN 

Değerli canlar. Yakında Arguvan’da ziraat odaları için delege ve ardından Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği seçimi var. Hangi seçim olursa olsun hemen hepsinin toplumsal kaderler üzerinde etkileri vardır.  Çünkü seçim süreci geçiren kurumların başına gelen insanlar kendisini seçen toplumların temsilci ve öncüleridir. Bu temsilci ve öncülerin kararları kişilik ve duruşları temsil ettikleri kuruma bağlı insanlara kazanç veya kayıp olarak dönecektir. O yüzden seçim süreçlerindeki kararlar iyi değerlendirilmeli. Adaylar titizlikle seçilmeli.

Türkiye toplumunda özellikle beni üzen seçim süreçlerinde adayların yararlılık ve işlevsellik, özelliklerinden çok hısım akraba, tanıdıklık ve siyasi düşüncesi üzerinde durulmasıdır. İnsanlar kendilerini temsil edecekleri insanın vizyonunu, birikimini, geçmişini dürüstlük düsturunu bir kenara bırakıp sadece hısım akraba ve tanıdık olmasına bakması

O toplumu geri bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

İkinci bir durum ise siyasi süreçlerdir. Siyasi süreçlerin kendisine has yöntem ve durumları vardır. Fakat burada önemli olan şu ki; ziraat odaları siyasi bir kuruluş veya kurum değil bir üretici örgütüdür. Üretici örgütü demek o toplumda yer alan ve her siyasi guruptan bulunabilen üreticileri temsil etmesidir. A partili, B partili, C partili herkes bu gurupta olabilir. Her hangi bir siyasi gurubun buraya dahil olmaya çalışması diğer gurubu üzecektir. Bunun örneğini Arguvan’da ziraat odasında yıllardır gördük. Bu nedenle benim açımdan siyasiler böyle durumlarda kenarda durmaya dikkat etmeli ve desteklerini bütün siyasi gurupları temsil edebilecekleri adaylara vermeleridir. Kendi partisini destekliyor veya destekledi diye Malatya’nın tahıl ambarı diye adlandırılan geçimini büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla sağlayan Arguvan’ın en önemli kurumlarından birisi olan Ziraat Odası başkanlığına adaylar ortaya sürülmemelidir.

Mevcut başkanın bir partinin ilçe başkanı olması da bu konuyla ilgili şahsımca nahoş bir durumdur.

Çiftçilerin iradesine ipotek konulmamalı köylerinde mahallerinde kendilerini en iyi şekilde temsil edecek temsilcisini-delegesini seçebilmeli temsilci-delegelerde yine hiç kimsenin yönlendirmesi ile iradelerine ipotek koydurmamalıdırlar. Çiftçiler tamamen kendi çıkar ve menfaatlerini gözetip onların dertlerini devlete nakledebilecek insanlar üzerinde durmalı.

Bu durumla ilgili odanın yapabilecekleri konusunda da insanların bilmesi gerekenler var. Odanın yapabilecekleri kanunla belirlenmiş ve ben italik tonda kanunu-tüzüğü aynen alıntı olarak ekliyorum. Okuyalım...

 Ziraat Odaları,  Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

I - Mecburi vazifeler:

a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilümum bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca istenilen bilgi ve kayıtları vermek;

b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediyelere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik tekliflerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;

c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bulunmak;

ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların hazırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak;

d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğretim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek;

e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi hususlarında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgisini yaymak;

f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;

g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bunların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispetinde sağlamak;

h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin standartlaşmasına çalışmak;

ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;

i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği yapmak.

II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:

a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri, bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve çalıştırmak;

b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak olmak;

c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek

Burada görüldüğü üzere laboratuar kurmadan öğrenci okutmaya, ağaç dikmeye, tohum temin etmeye, çiftçi çıkarlarını korumaya çok farklı vazifeler var. Örnek verecek olursak, Akçadağ ziraat odası Boğaz içi üniversitesinden getirdiği bir profesörle çiftçilere iyi tarım uygulamaları kursu verdirip sertifika aldırmış. Sertifika fotoğrafı ektedir. Bu sertifika sayesinde Akçadağ çiftçisi dönümü 50 tlden 5 milyon hibe almış. Sertifikası olanlar kredilerine daha az faiz ödeyecek, ürününü daha pahalı satacak, proje yaptırırsa artı puanla sunabilecek gibi.  Arıcısına 300 damızlık niteliğinde ana arı alıp dağıtmış vs vs... yani çok şey yapmış.

      Söylemem gerekir ki mevcut başkanı bu konularda hiç bir girişimini görmediğimiz gibi mevcut adayların bu vizyona sahip olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

 İyi ve yaşanabilir bir gelecek için Arguvan için hayırlısı olsun

 

Erol ÇİFTÇİ

Tarımsal Yayım Uzmanı Ve Eğitimci  Tarım Danışmanı Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56