YAMADAĞI SUYU DAVASINDA MAHKEME İHTİYATİ TEDBİRİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme kadastral durumunun karıştırılarak tarafların önemli zararlarının olmalarına engel olunması için ihtiyati tedbir konulduğuna, taşınmazın kadastral durumunun değiştirilmemesi yönündeki ihtiyati tedbirin değiştirilmesine yer olmadığına karar verdi.

YAMADAĞI SUYU DAVASINDA MAHKEME İHTİYATİ TEDBİRİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Yamadığı yaylalarında Arguvan'a ait olan ve Hekimhan’a götürülmek istenen suyun götürülmesine karşı çıkılmış , Arguvan Çobandere (Şotik) Muhtarlığı bununla ilgili 2013 yılında Malatya Kadastro Müdürlüğüne dava açmıştı. Malatya Kadastro Mahkemesinde 09.07.2014 tarihli duruşmada Çobandere (Şotik) Muhtarlığının avukatı Doğan Karaoğlan suyu götürme çalışmasının başlaması nedeni ile Arguvan lehine ihtiyati tedbir talep etmiş, Mahkemede ihtiyati tedbir kararı vermişti.

 

Malatya Kadastro Mahkemesinde 09.07.2014 tarihli duruşmada alınan ihtiyati tedbir kararı özeti. “Dava konusu taşınmazların mahkememizde davalı olması nedeniyle tespitlerinin kesinleşmediği dolayısı ile hangi nitelikte kime ait olacakları hususu olduğu, aynı çekişmeli olan bu taşınmazların üzerinde herhangi bir tescil işleminin yapılmasının hukuken mümkün olmadığı gibi hukuka uygun kabul edilmesine de imkan bulunmadığı dava konusu taşınmazların üzerlerindeki ev ve ahırların yıkılıp suların borularla nakledilmesi gibi bir işlemin yapılması halinde bu taraflar açısından acil ve önemli zararlara neden olabileceğinden dava konusu taşınmazların kadastral durumlarının değiştirilmemesi, üzerilerindeki ev ve ahırların yıkılmaması ve suların borularla başka yere götürülmemesi hususunda davacı tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmiştir.”

Malatya’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte bu dava tüzel kişiliği kaldırılan muhtarlık yerine bu gün yapılan mahkemeyi Arguvan İlçe Belediyesi tarafından takip etti .

Yoncalı barajı alanına akan Soğukpınar Çeşmesi Şotik havzasının potansiyel bir suyudur. Bu sudan yaylacılar dışında Arguvan’ın Çakmak, Yoncalı, Kınık, Çobandere. Arapkir’in Yeşil Yayla, Suceyin, Eğnir ve Çiğnir köyleri de önemli ölçüde faydalanmaktadır.

 

Bugün (29.08.2014) duruşması yapılan T.C. MALATYA KADASTRO MAHKEMESİ 2013 SAYI/54 ESAS  29.08.2014 Tarihli duruşmaya katılan Arguvan Belediyesi dava vekili Av. Savaş Daşkın’ın savunması neticesinde gerekli deliller sunulmuş; verilen ihtiyati tedbir kararının tedbir talep edilen dava konusu taşınmaz olan Kadastroca Malatya İli Hekimhan İlçesi Dikili Köyü 158 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olarak tespit tutanağı düzenlenen yer ile ilgili olup, dava konusu taşınmazın kadastral durumunun değiştirilmesine ve bu arada idari her hangi bir işlemle ifraz ve/veya tescile konu yapılarak yeni sicil oluşturulması hukuken mümkün olmadığından her hangi bir yöntemle bu tür bir işlem yaparak davanın konusu olan taşınmazın kadastral durumunun karıştırılarak tarafların önemli zararlarının olmalarına engel olunması için ihtiyati tedbir konulduğuna, taşınmazın kadastral durumunun değiştirilmemesi yönündeki ihtiyati tedbirin değiştirilmesine yer olmadığına,

 

Dava konusu Malatya İli Hekimhan İlçesi Dikili Köyü 158 ada 1 parsel numaralı taşınmazın tespit tutanağının 24.05.2010 tarihinde düzenlendiği, sunulan belgelere göre Hekimhan Belediye Başkanlığına niza konusu yerdeki su kaynağının 24.02.2012 tarihinde yapıldığı ve dolayısıyla kadastro tespitinden sonraki bir durum olması nedeniyle bu işleme dayalı talep ve davaların mahkememizin görev alanına giren dava ile bir ilgisinin bulunmadığı, bu işleme dayalı taleplerin görevli ve yetkili mercilerde değerlendirilmesi yapılabileceğinden Mahkememizin kadastro tespitinden önceki sebeplere dayalı olarak koyduğu ihtiyati tedbirle bir ilgisinin bulunmadığına ve buna dayalı olarak ihtiyati tedbirde bir değişiklik ve kaldırma işlemi yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

 

Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararı su davasında mücadele verenler tarafından umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

www.arguvanhaber.com

Kaynak: Ali İhsan Öztürk

 

29.08.2014) duruşmanın tutanakları 


Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56