ARGUVAN’IN SORUNLARI VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Ahmet BUDAK(Güveçli-Maman Köyü)-Çankaya/ANKARA

       Arguvan İlçesi, bağlı bulunduğu Malatya İline   66  km. uzaklıktadır. Köyler dahil mevcut nüfusu yaklaşık 10 bin’dir.Yaz aylarında tatile gelen gurbetçiler ile birlikte, nüfus 15-20 bine ulaşmaktadır. Ancak, uzun yıllardır  hükümetlerin siyasi kaygıları  nedeniyle, İlçenin ekonomik sosyal ve kültürel olarak gelişmesine katkı sunulmadığından, bir kasaba algısı yaratmaktadır. 
      
      Ayrıca; İlçenin 2.derece deprem bölgesi olması ve  bir çok kez meydana gelen çökmeler ve heylanlar nedeniyle, ilçe de sağlıklı bir yapılaşma gerçekleştirilmemiştir. Ve halen İlçenin belirli bölgelerinde çökme ve kaymalar devam etmektedir.
      İlçe mevcut toprak yapısı itibarıyla verimli arazilere sahiptir. İlçenin bitki çeşitliği bakımından zengin olup, büyük ve küçük baş hayvancılığın yetiştirilmesi ve tarımsal ürünlerin üretilmesi açısından geniş düz araziler mevcuttur. Bu imkanlara rağmen tarımsal sanayinin istenilen düzeyde kullanılmaması, üretilen ürünlerin daha ekonomik ve kolay yollarda pazarlama imkanı bulunmadığından, üretimi ciddi manada etkilemektedir.Bu güne kadar bu sorunların, çözümüne yönelik ilgili kurumların yeterli düzeyde gerekli destek ve ilgi gösterildiği söylenemez.
       İlçe yerleşim alanı olarak, en son 1988 yılında meydana gelen heylan sonrası Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca perafabrik konutlar yapılmış, aradan geçen 24 yıla rağmen halen halkın önemli  kısmı bu eskimiş, dökük durumdaki sağlıksız  binalarda  yaşamlarını devam etmektedir. Diğer bir kısmı ise ilgili yapı denetim mevzuatları öncesi yapılmış, depreme karşı dayanıksız, imar planı esaslarına uygun olmayan  tek ve iki katlı yapılardır.İlçe de Endüstri sanayisi gelişmediğinden profesyonel anlamda müteşebbislerce plan ve projeye dayalı herhangi bir konut projesi de uygulanmamıştır. Sağlıklı yaşam ve konut alanlarının oluşturulmaması nedeniyle Malatya ya gidiş-geliş yapan çok sayıda memur bulunduğundan, ilçenin projeye dayalı konut ihtiyacı bulunmaktadır. 
     Diğer taraftan İlçede, halkın sosyal ve kültürel aktivelerin yürüteceği fiziki mekanlar yeterli değil. Bu nedenle, var olan kültür birikimini koruyacak, geliştirecek ve ileriye taşıyacak proje ve faaliyetler üretilmediğinden, bölge ilçeleri içerisinde sosyolojik yapı olarak kendine özgü değerler barındıran bir kültürel doku uzun vade de yok olma ile karşı karşıya bulunmaktadır.  Arguvan’ın kültürel ve sosyal birikiminin yok olması şehirleşmenin sonucu olarak, asimilasyona ve mahalle baskısına maruz kalıp, gelenek ve değerlerini büyük güçlükle korumaya ve geliştirmeye çalışan gurbetçilerin memleketine dair anılarını ve hayallerini, umutlarında kaybettirecektir.

        
         Bu nedenlerden ötürü; son yıllarda İlçede genç nüfusun yoğun göç vermesi ile yaş ortalaması hızla artmaktadır. İlçeye bugüne kadar gerekli sosyal, kültürel ve ekonomik hamleyi sağlayacak yatırım ve destekler verilmediğinden, buna paralel olarak birçok kamu kurumu birimlerini kapatma yoluna gitmiş, halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere il merkezine veya başka ilçelere gidilmesini zorunlu kılmıştır. 
      Yıllardır, hükümetler tarafından görmezden gelinen, yok sayılan Arguvan İlçesi bu yaklaşım karşısında içine kapanık bir görüntü vermiştir. Halbuki sosyolojik olarak, bir çok yapıyı kendi içerisinde barındıran ve büyük barış, huzur ve kardeşlik hatta dayanışma gösteren Arguvan halkının Türkiye ve hatta Dünya için örnek teşkil edecek bir özelliğe sahiptir. Eğitim açısından bilinç ve sorumluluk anlamında büyük duyarlılığı olan ilçe halkının ülkeye hizmet eden çok sayıda sanat, bilim, işadamı ve yönetici yetiştirmiş, eğitim düzeyi olarak Türkiye genel ortalamasının çok üstünde bulunmaktadır. İlçe halkı, ülkesini vatanını seven, Cumhuriyetin temel değerlerine, laik ve Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. 
     Her insanın doğduğu yerde yaşaması, doyması ve mutlu bir şekilde hayatını  devam ettirmesi esastır. Çağımızda şehirleşmenin hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak yozlaşma, yoksullaşma ve işsizlik artmaktadır. Bunun sonucu olarak, düşük ücretlerle çalıştırılarak ekonomik anlamda sömürülen insanların, hayat kalitesi hızla düşmektedir.Halkın, öncelikle kırsalda kalması sağlanarak, büyük şehirlere göçün önüne geçilmesi, devletin eğitim, sağlık vb. hizmetlerin yerinde görülmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda her alanda hizmetin ve yatırımların getirilmesi için hükümetlerin, siyasilerin ve bürokrasinin ilgisi ve desteğinin ilçeye yönetilmesi ile mümkün olacaktır.
    
        Bu çerçevede, iklimsel, sosyolojik, tarımsal vb. açıdan birçok zenginliği içinde barındıran ancak ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yıllardır geriye gidiş yaşayan Arguvan’ın önümüzdeki dönemde yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerinde ilçe halkı, mevcut sosyolojik yapıya ve gerçeklere uygun ortak fikir ve düşüncede buluşması gerekmektedir. 

      6360 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu ile yerel yönetimlerde yerindelik ilkesinin ön plana çıkması ile birlikte; her anlamda bir çok sorunla karşı karşıya bulunan Arguvan’ın, 2014 yılında yapılacak Belediye Başkanlığı seçiminde gerekli yol haritasının ortaya konulması amacıyla, Arguvanlı kanaat öderlerinin, bir araya gelerek ortak akılla bir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi ve güçlü desteğin sağlaması kaçınılmazdır. Bunu yaparken keskin siyasi, ideolojik, akrabalık, ekonomik, makam vb. kaygıları taşımadan, Arguvan halkının geleceği ve yukarıda bahis edilen gerçekler ışığında çalışmanın yapılması esas alınmalıdır. Aksi durumda, kendi içerisinde ayrışmış, hedefleri aynı olmayan bir ilçe halkının, söz konusu Kanunun getirdiği kazanımları yeterli düzeyde kullanamayacağı gibi, olumsuz etkilerinden de  payına düşeni alacaktır.  

YAZAR: Ahmet BUDAK(Güveçli-Maman Köyü)-Çankaya/ANKARA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56