GELENEKSEL ABDAL MUSA LOKMASI VE BİRLİK CEMLERİ

 '' Cemalin görünce yürüdü dağlar, Taşlar gider bizim Abdal Musaya '' Köy meydanlarında kara kazanların çatılması ,aşın pişip hak eşkına lokma olması, sonra herkesin lokmasını alıp hanesine gitmesi..

Yüzyıllardır süren inancın özünde olan toplayıp paylaşma, Alevi inancının geleneksel doğal akışı...

Gaybin erenleri: Rivayet olunur ki Antalya Elmalı yöresinde ,Ava giden yörenin hükümdarı (İbrahim Edhem), dağda vurduğu ok bedenine saplı Ceylanın kaçması ile peşine düşer, Ceylan Abdalmusa tekkesinin bahçesine girer. Gaybın ereni tekke bekçisini sıkıştırır ,İlle Ceylanımı isterim diye ,Ceylanı görmediğini söyleyen bekci. Durumu Abdal Musaya haber verir. Gaybın ereni Abdal musanın huzuruna varır ısrarla ceylanı ister. Abdal Musa :Gayiba der ki..''..Okunu görsen tanırımsın...'' Gayıb helbette benim okum özel ,bizzat kendim yaptım nasıl tanımam..'' der. Üzerindeki aba'sını (hırka) kaldıran Abdal Musa sağ koltuk altında oku gösterince...'' Gayip durumu anlar... Tahtı tacı bırakıp tekkede hizmetkar olur...'' Baba Kuygusuz'dan almış cehdini Gördün mü İbrahim Edhem vaktini Padişahlar tacı ile tahtını Postlar gider bizim Abdal Musa'ya Her yıl kış ortasında birlik cemlerinden sonra yapılan geleneksel lokmamızın içeriği ve anlamını bilerek paylaşsak daha güzel olur. Hiç değilse lokma başında kısa bir anlatım hatta teknolojinin imkanları olan görsel kısa bir temsili gösteri bile lokmaya çok güzel tad katar.

Abdal Musa Alevi geleneğinin önde gelen büyüklerinden olup, dergâhı Antalya’nın Elmalı ilçesi Tekke köyündedir. Alevi köylerinde yüzyıllardır uygulanan ve günümüzde kentlerdeki cem evlerine taşınan bir diğer gelenek de Abdal Musa Kurbanı / Cemi veya Birlik Kurbanı / Cemi olarak adlandırılmaktadır. Yılda bir kez kış aylarında düzenlenmektedir. Katarlar ayrılan turna sürüler Her andıkça sinelerim sızılar İrili ufaklı emlik kuzular Koçlar gider bizim Abdal Musa'ya Abdal Musa Cemi için köyün ileri gelenleri toplanır ve zamanını belirlerler. Bundan sonra bazı kişiler görevlendirilir. Bu kişilerin görevi Cem öncesi hazırlıkları yapmaktır. Bu hazırlıklar Cem zamanının topluma iletilmesi, gerekli para veya yiyeceklerin toplanması, kurban ve lokma hazırlıklarının yapılması şeklinde özetlenebilir. Bu tür ibadetlere maddi-manevi katılım bir Alevi için büyük önem taşıdığından herkes var gücüyle Abdal Musa Kurbanı’na katkıda bulunur. Abdal Musa Cemi önceleri Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan akşam yapılırdı, bugün herkesin katılabileceği uygun bir zamanda yapılmakta. (Alevilikte ibadetin yeri zamanı şekli pek önemli değildir özden olması önemlidir) Kurbanlar kesilerek kazanlarda etli pilav pişirilir. Aleviler arasında, Abdal Musa lokması yapıldığı zaman köyde her yönden bolluk olacağına, dileklerin kabul olacağına, bir felaket olmayacağına inanılır. Abdal Musa Cemi’nin bir diğer adı olan, Birlik Cemi onun toplumda birlik ve beraberliği sağlama işlevini de açıkça göstermektedir.

Diğer Alevi ibadetlerinde de olduğu gibi bu ibadetin de sosyal işlevi bulunmaktadır. Sadece ibadet yapılmış olmakla kalmayıp, toplumun içinde var olan küçük-büyük sorunlar da bu sırada çözümlenmektedir. Bu durum o toplumun sağlıklı içyapısını koruma ve sürdürebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugün Alevilerin çoğunluğu kentlerde yaşadığından Abdal Musa Cem’leri, Cem evlerinde büyük kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 1965 Yıllarda Yukarı sülmenlide 18 kazan yapılan lokma günümüzde üç kazana kadar düşmüştür. Üstencelik birlik cemleri de yetmişli yıllara yakın yapılmaz olmuştur. Bu çok hazin bir durumdur. Bir yanda devlet desteğinde maaşlı imam ordusu ve arap kültürünün simgesi ve kopyası camiiler hızla çoğalırken köylerde toprak damlarda hayatın doğal akışı içinde devletten destek almadan ve almayı da red eden cemlerin son bulması yeni yetişen nesillere değilse bile biz orta kuşak için içimizi sızlatan hazin bir durumdur.

Yanlış anlaşılmasın burada eleştirilen sitem edilen devletin din politikasıdır yoksa sokakta insanların inancına derinden saygı bizim inanç felsefemizin özüdür. Geleneksel Abdal musa lokmalarınız, dualarınız ve dileklerinizin hak katında kabul olması dileğimle. Saygı sevgi ve hürmetlerimi yolluyorum.


 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56