MALATYA-PAŞAKÖŞKÜ MAHALLESİNDE ALEVİLERE, SOLCULARA SALDIRIYA YELTENEN..

Yazıma başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki, dini, Tanrı ile kendisi arasında manevi bir ilişki olarak gören, dinsel inancını ve ibadetlerini çevresine dayatmayan, Tanrı adına insanları yargılamayan, dini,öz olarak anlam ve içeriğinde yaşayan inançlı, samimi dindar insanları tenzih ederek ve onlara saygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Malatya - Paşaköşkü nde ortaya çıkan ve Alevilere, solculara saldırmak isteyen grup demiyorum, güruhun profiline bir bakalım hele bunlar kim? 

Bunların içgüdüsel davranış ve yöntemleri tehdit, hakaret, küfür, taciz, saldırı, katliam!
Bunlar daha çok hırpani kılıklı, genellikle ordan-burdan devşirilmiş olan faşist ve dinci-yobaz ayak takımıdır. 
Bu tipler, insani ve ahlaki değerlerden nasiplenmemiş, beyinleri firar etmiş, duygu ve vicdan ise zaten yanlarından hiç geçmemiştir! 

Bunlar, belli saldırıların, Katliamların,vahşetin gönüllü piyonlarıdır.
Biz, bu güruhları geçmiş yıllarda Maraş da, Sivas da, Malatya da, Çorum da, Gazi de ön saflarda saldırırken, öldürürken ve bundan büyük haz duyarken gördük! 
Insan öldürmekten neden haz duyarlar? Çünkü, sadist olup, insani nitelikleri yoktur! Ayrıca, bunlarda hırsızlık ve yağma-talan en belirgin davranışlarıdır! 
Bu güruha mensup insanlar (!) arasında hemen hemen okuyan ve öğrenen hiç kimse yoktur! Bunlar, öğrenmez daha doğrusu öğrenme kapasiteleri yoktur. Hatta, inandıklarını sorgulama kapasiteleri de yoktur . Bunlar, bu açıdan bilimin, sanatın, felsefenin ve aydın insanların düşmanıdır! 
Bunlar, şiir sevmez, türkü dinlemez, insan sevmez, sohbet-muhabbet bilmez hatta bunlar sevginin, aşkın düşmanıdır! 
Basit bir insan müsveddeleridir...

Bu dinci-yobaz ayak takımı emperyalist devletlerin uluslararası düzeyde ülkeleri bölmek, parçalamak ve nihayetinde kendilerine bağlı kukla devletçikler yaratarak sömürmek açısından potansiyel ve fiili maşaları- piyonları olarak kullanılmaktadırlar ve kullanıldıklarını dahi bilemeyecek kadar akıl-basiret yoksunu zavallılardır. Bunların dünyada en bilinenleri ise kelle kesen, kadınlara tecavüz eden, emperyalistlerin taşeron terör örgütü ve piyonu Işid çi çetelerdir. 
Bu güruh mensupları ümmetçi oldukları halde(!) özlerinde, dillerinde, davranışlarında hep ırkçılık vardır ve faşizmin güç devşirdiği arka bahçesidir. 
Bu dinci-yobaz ve faşist ayak takımının düşman kategorisinde solcular, sosyalistler, komünistler, yurtseverler, yoksul emekçiler,Aleviler, Kürtler, kadınlar, seküler ve laik yaşamı savunanlar,aydınlar,ateistler, yaşamın ve gökkuşağı nın bütün renkleri, iyilikler, güzellikler ve insana dair bütün insani, ahlaki değerlerdir...

Nasıl ki, bir yarasanın yaşam ortamı karanlık olup, ışıktan korkarsa, bu dinci-yobazlar da ışıktan, aydınlıktan korkarlar. 
Bunlar, dini, öz olarak inanç ve gerçek ibadet boyutunda değil, biçimsel olarak yaşarlar . Çoğu,inandıkları (! ) dinin kutsal kitabını kendi ana dilinde okumadığı için bilmez ve böylece bunlar din sömürücüsü bezirganların potansiyel müşterileridir. Kendi inandıkları (!) Din ve o dinin mezhebinin yada tarikatının ilke ve kurallarını (!)büyük bir bağnazlık içinde çevresindeki insanlara, topluma dayattıkları, insanları, inandıkları (!) Tanrı adına yargıladıkları, kendileri gibi inanmayan, düşünmeyen, yaşamayan insanlara karşı hoşgörüleri, anlayışları sıfırın altında, eksilerde olduğu için dinci-yobazdır ve sürekli kullanıldıkları için ayak takımıdır! 
Bunlar, aynı zamanda inandığı dinin(!) değerlerini ticarete, siyasete konu etmekte hatta çıkarları için dinsel değerleri bir çırpıda satabilecek omurgasız-ilkesiz güruhtur. Güç dengesi değiştiği zaman, bir fırıldak misali yön tayin ederler ve dönerler. 
Döneklik, karekterlerinin baskın özelliğidir.

Bunlar, namus-ahlak bekçiliğine soyunan, çifte standartçı olan, karekterleri-kişilikleri bozuk, ikiyüzlü insanlardır!!!
Kadın-erkek ilişkilerini, doğal cinselliği haram, günah sayarken, bunların kültüründe oğlancılık, pedofillik, sübyancılık gibi sapkın ve pislik uygulamalar vardır. 
Bunlar, kadınları peçe ve kara çarşafla kimliğini, kişiliğini, bütün toplumsal yaşamını karanlıklara hapsederken kendileri ise fırsat çerçevesinde her türlü cinsel hazzı, hayvani dürtülerle yaşamaya hazır oğlancı, pedofil, sübyancı güruhtur...
Bunu, bazı tarikatların yurtlarında oluşan ve yargıya intikal etmiş olan pisliklerinden bilmekteyiz. Daha doğrusu bizler, bunların ne pislik insanlar olduklarını biliyorduk! Böylece, ülke kamuoyu da bilmiş ve öğrenmiş oldu (!)

Bu dinci-yobaz erkekler, çocuklarını ve özellikle kızlarını okutmazlar. Küçücük yaştaki kızlarının başlarını kapatarak arapça din eğitimi (!) Ve kur an kursuna gönderirler!!! Ve kızlarını küçük yaşlarda evlendirirler. Bu açıdan çocuk gelinler sorunu, ülkemizin bir kanayan yarası ve yüz karasıdır. 
Ayrıca, bunların yaşamı çelişkilerle doludur. Sokakta karısı yada karıları ile yürürken kendisi üç beş adım ileride yürür. Bu dinci-yobazlar çok karılı dır(polijini)
Bunlar, karılarını uçan erkek sinekten kıskandığı gibi, Kendiside ağzının suyu akarcasına, kendi gerici zihniyetine göre açık olduğunu iddia ettiği kadınlara bakar. 
İşin daha da çelişkili ve komik yanı şu ki,bunlar kızlarını okutmadıkları gibi, karısını(!) Hastaneye götürdüğünde ise, karısına, kadın doktorun bakmasını ister!!!

Bu tipler, grup halinde bulunmaktan cesaret alarak, ssldırganlıklarını pratiğe aktarmaktalar çünkü bunlarda hayvani özelliklere bağlı olarak sürü psikolojisi ve içgüdüsel davranış baskın çıkmaktadır! 
Fakat, karşılarına kendilerinden daha büyük, daha güçlü, daha cesur ve atak grup çıktığında, özlerinde varolan korkaklığa bağlı olarak kaçıp, dağılmaktalar. 

Bu tipler, beyin ve ahlak fukarası olduğundan hep güce tapınma ve biat etme, kendi tapındığı kişiyi kutsama, onun emirlerine sorgusuz-sualsiz itaat etme, gönüllü olarak kul ve ayak takımı olmayı doğal bir görev olarak addederler! 
Şunu da belirtmiş olalım ki, bu güruhun saldırmak istediği kişi yada kitlenin " sağduyulu"olup-olmaması nın pek önemi yoktur! Bunların tek korktuğu, kendilerinden daha büyük, daha güçlü ve cesur kitledir!!!

Malatya, Paşaköşkü nde ortaya çıkan ve Alevilere, solculara saldırmak isteyen, grup demiyorum güruh böyle bir güruhtu! 

Bunlar, potansiyel tehlike arzetmektedir! 
Bu faşist ve dinci-yobaz güruhların, özellikle alevilerin, solcuların yaşadığı köylerde,mahallelerde, semtlerde saldırılarını püskürtmek açısından, öz savunma içinde bulunmalı ve gerekli tedbiri/önlemi elden bırakmamalı!!!
Toplumsal dayanışma ve güç birliği,örgütlenme,ortak hareket etme ile bu güruhların her türlü taciz ve saldırıları boşa çıkarılacaktır!

"Hepimiz, birimiz,; birimiz, hepimiz için!" anlayış ve düşüncesiyle hareketle, 
BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM! 

Umut ta kalın, dirençli olun. 

Hüseyin Yalçın ( Sosyolog )


NOT : Bu makalem temmuz 2016 da Malatya Son Nokta gazetesinde köşe yazımda yayınlandı. 

 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56