MALATYA EĞİTİM SEN’DEN 17. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GÖRKEMLİ KUTLAMA

EĞİTİM SEN ( Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Malatya Şubesi, Melekoğulları düğün salonunda 17. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MALATYA EĞİTİM SEN’DEN 17. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GÖRKEMLİ KUTLAMA
                  EĞİTİM SEN ( Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Malatya Şubesi, Melekoğulları düğün salonunda 17. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Konuklar arasında PSAKD Malatya Şube Başkanı Songül CANPOLAT, ÖDP Malatya İl Başkanı Hasan KAYA, İHD Malatya Şube Başkanı Murat ORAL benim gözüme çarpanlardı. Pek çok sivil toplum örgütü, geceye destek veriyordu.
Öğretmen NuralKIZILDAĞ ve Ertan ZORTETMUR’un okudukları şiirlerden sonra sahneye Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Cengiz KARABAY geldi. Salon, hınca hınç doldu. Pek çok insan ayakta kaldı; ama salonu terk etmedi. Devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra bir duyuru yapılarak konuklar, anadilde eğitimhakkına destek amaçlı imza kampanyasına davet edildi. İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi’nin başlattığı anadilde eğitim hakkı kampanyası için imza kampanyası standına Malatya Belediyesi, yer izni vermemişti. İHD Şube Başkanı Murat ORAL, standı bu gecelik düğün salonunda kurmuştu. 25.01.2011’de saat: 17.30’da bu konuda İHD öncülüğünde devrimci sivil toplum örgütleri, AKP il binası önünde basın açıklaması yapacaktır, duyurusu yapıldıktan sonra CengizKARABAY, şunları söyledi:
               Örgütlenme, Hak Arayışı, Mücadele ve Başarı Dolu Nice Yıllara
        Ülkemizde Eğitim ve Bilim Emekçilerinin sendikal mücadelesinin tartışmasız öncüsü Eğitim Sen’in 17. yılını kutlamanın onurunu ve kıvancını yaşıyoruz. Sendikamızın 17 yıllık mücadele tarihi, sadece Eğitim ve Bilim Emekçilerinin sendikal örgütlenmelerinin değil, ülkemizin demokratikleşmesi, sınıfsal konuma, cinsiyete, etnik kökene, dinsel, mezhepsel kimliklere dayalı ayrımcılığın son bulması ve kalıcı barışın inşa edilmesi mücadelesinin de tarihidir.
          ÜLKEMİZDEKİ YÜZ YILLIK DEMOKRASİ MÜCADELESİ
 
       Eğitim Sen olarak kurulduğumuz günden itibaren yürüttüğümüz mücadelemizde, emekçilerin haklarının ancak demokratik, eşitlikçi ve barış içinde bir ortamda anlam bulacağı inancından hareket ettik. Bu inancımızı ve sendikal mücadele geleneğimizi, eğitim ve bilim emekçilerinin ülkemizdeki yüz yıllık mücadele tarihinden aldık, alıyoruz. Eğitim Sen’in onurlu mücadele geleneğinin arkasında Eğitim ve Bilim Emekçilerinin yüz yıl öncesine kadar uzanan örgütlenme deneyimleri ve ardından  TÖS, TÖDMF, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, ÖES süreci bulunmaktadır.
                     12 EYLÜL KARANLIĞINA KARŞI

         Sendikamız kurulduğu 1995 yılından günümüze değin 16 yıllık süreci, emeğin haklarında ısrar ederek soluksuz bir mücadele azmiyle geçirmiştir. 17. yılımızda da durum böyledir. Yola çıkarken haklılığımıza olan inancımızdan ve mücadelemizin meşruiyetine duyduğumuz güvenden başka hiçbir dayanağımız yoktu. Kendimize ve mücadele arkadaşlarımıza güvenerek, onurumuzu, ödeyeceğimiz bütün bedellerin üzerinde tutarak yola çıktık. Çok iyi bilindiği gibi bu yolda halen 12 Eylül karanlığının etkileri hüküm sürmekteydi. Toplumun bütün demokratik dinamikleri bastırılmış, örgütlenme, sendikalaşma ya da hak arama gibi kavramlar neredeyse suçla özdeşleştirilmişti. Böylesi bir karanlık içinde diğer alanlardaki kamu emekçileri ile birlikte Eğitim Sen de söz konusu karanlığı ve yıldırma atmosferini kararlı örgütlenme çalışmalarıyla, sokaklarda yarattığı fiili kazanımlarla yırtmıştır. On beş yıllık süre içinde gücümüzü örgütlenmemizden, sokaklarda kitlesel eylemliliklerle elde ettiğimiz fiili    kazanımlarıda    aldık.
                                  CİNSİYET EŞİTLİĞİ

      Eğitim Sen, bütün mücadelesi boyunca sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmayı sürdürmüştür. Bundan sonra da bu ısrarını sürdürecektir. Toplumun özgür gelişimi önündeki engellerin ortadan kaldırılması için gerekli olan her platformda yer almıştır. Kuruluşumuzdan günümüze değin sendikamızın en çok duyarlılık gösterdiği hususlardan biri
si de cinsiyet eşitliği politikaları olmuştur. Kadın ve erkek Eğitim ve Bilim emekçilerinin fedakar mücadelelerinin ürünü olan Eğitim Sen, yaşamımızın her alanına yansımış olan cinsiyet eşitsizliğinin görünür olması ve ortadan kaldırılması için politikalar üretmiş, kampanyalar düzenlemiş, yayınlar yapmıştır. Bugün üyelerinden yarısının kadınlardan oluşuyor olmasından onur duyan sendikamız cinsiyet eşitliği       konusundaki        duyarlılığını       sürdürecektir.
           TORBA YASAYLA TORBAYA SOKAMAYACAKLAR

      Eğitim Sen’in mücadele tarihi diğer bir yönüyle de, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi, özelleştirmelere, esnek ve sözleşmeli çalışma yöntemleriyle çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına karşı onurlu duruşun tarihidir.
Sendikamız başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamusal hizmetlerin parasız, herkese eşit ve ulaşılabilir olmasını savunmayı sürdürmektedir. Eğitimin giderek piyasalaştığı ve ticarileştirildiği günümüzde bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz. Bu günlerde TBMM’ den çıkarılmakta olan ”TORBA YASA” ya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Geleceğimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. 
 Eğitim Sen, bu güne kadar mücadele tarihinde olduğu gibi bundan sonra da insanca yaşam, eşitlik, barış ve kardeşlik talebini yükseltecek, mutlak bir demokrasiye ulaşıncaya kadar mücadele etmeye devam edecektir.
          MİLLİYETÇİLİĞE, HER ZAMAN KARŞI OLDUK
   Eğitim Sen, giderek artan muhafazakarlaşmaya, milliyetçiliğe karşı her zaman demokratik eşitlikçi değerlerin, sosyal adaletin savunucusu olacaktır. Ülkemizdeki emek, demokrasi ve eşitlik mücadelesinin yüz aklarından olan Eğitim Sen 17. yılına giriyor. Geride bıraktığımız  16 yılda sendikal hakların, demokrasinin ve emeğin sesi olarak var olan Eğitim Sen, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, yarın da emeğin, demokrasinin ve barışın sesi olmayı sürdürecektir.
        Eğitim Sen’in güneşi, eğitim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür, eşit ve barış içinde bir Türkiye yi işaret etmeye devam edecektir. Eğitim emekçilerinin onurlu, başı dik örgütlü mücadelesinde nice yıllara...” dedi.
Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Cengiz KARABAY’ın konuşmasından sonra EĞİTİM SEN’in mücadelesiyle ilgili slayt gösterisi sunuldu. Bu kez sahneye Grup BERHUN geldi. Türküler eşliğinde halaylar çekildi, zılgıtlar atıldı.
PSAKD (Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği) Malatya Şubesi gençliği, deyişler eşliğinde SEMAH ibadeti gerçekleştirdi. ”Zorunlu din derslerine hayır!” sloganı atıldı  
Son olarak sahneye sanatçı Servet KOCAKAYA çıktı. Servet KOCAKAYA: ”İnsan yaşamında örgütlenme önemlidir. Eğitimcilerin sıkıntılarını biliyoruz. Sırtları yere gelmesin, yolları açık olsun. Her zaman yanınızdayız.” dedi. Sevilen türküleriyle dinleyicileri coşturdu. Halaylarla salondakilerin coşkusu doruğa ulaştı. Gecenin başından sonuna kadar İHD’nin salona kurduğu anadilde eğitim hakkına destek imza kampanyası standı, arı kovanı gibi işledi.
 
Sultan KILIÇ - Malatya
 
  

SULTAN KILIÇ

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56