MALATYA, HAFIZASI SİLİNMİŞ BİR KENT Mİ?

Malatya Kent Konseyi, Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubunca düzenlenen “Malatya Tarihi ve Kültürü Çalıştayı”nın sonuç bildirisi açıklandı.

MALATYA, HAFIZASI SİLİNMİŞ BİR KENT Mİ?
       Malatya Kent Konseyi, Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubunca düzenlenen “Malatya Tarihi ve Kültürü Çalıştayı”nın sonuç bildirisi açıklandı.
İlginç saptamaların yer aldığı sonuç bildirisi şöyle:
“21 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 11.00’de Malatya Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu salonunda Malatya tarihi ve kültürü üzerine çalışan çok sayıda bilim adamı, araştırmacı, sanatçı ve gazeteci bir araya geldi.
Malatya Kent Konseyi, Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubu temsilcisi Avukat Abdulkadir Artan’ın açış konuşmasının ardından, Tarihçi- Yazar Orhan Tuğrulca, çalıştayın amacını kısaca aktardıktan sonra görüşmelere geçildi.
Malatya Kent Konseyi, Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun daveti üzerine bir araya gelen araştırmacılar, şu başlıklar üzerinde görüşlerini sundular:
1)      Cumhuriyet döneminde Malatya tarihi ve kültürü üzerinde yapılan çalışmalar
2)      Günümüzde kent araştırmalarının önemi ve Malatya’da durum
3)      Malatya tarihi ve kent bilinci ilişkisi
4)      Malatya tarihi ve kültürü üzerinde yapılacak çalışmaları teşvik etmek için ne tür önerilerin geliştirilebileceği
5)      Malatya’nın 5. Kez yer değiştirme (Fırat vadisi: Cafer Höyük, Değirmentepe)- Aslantepe- Eskimalatya- Modern Malatya ve Beydağı yerleşkesi) temayülü dikkate alınarak nasıl bir kültürel strateji uygulanmalıdır?
 
Yaklaşık üç saat süren çalıştayın sonunda katılımcılar, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasını uygun görmüştür:
 
1)      Mazisinden uzaklaştırılmış ve hafızası silinmiş olan kentimizin kendi tarihsel ve kültürel geçmişi ile yeniden buluşması için özellikle valilik, belediye ve üniversite başta olmak üzere tüm kurumların işbirliği içerisinde hareket etmeleri gerektiği
2)      Üniversitemizin, Malatya şehir tarihi ve kültürünün ortaya çıkarılması için master ve doktora tezi yaptırmaları konusuna ağırlık vermeleri, bu alanda çalışma yapan öğrencilere kentin mülki ve mahalli idarelerince; dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarınca burs temin edilmesi gerektiği
3)      Şehirde mevcut kitabe, belge, tarihi değere sahip kültür varlıklarının tespitinin bir an önce tamamlanıp araştırmacıların hizmetine sunulması gerektiği
4)      Şehirle ilgili seyahatnameler, şer’iyye sicilleri, salnameler, tahrir kayıtları, nüfus istatistikleri vb. materyallerin bir an önce ortaya çıkarılması, mevcut olanların basılması ve araştırmacıların hizmetine sunulması
5)      Şehirle ilgili kişilerin, özellikle yöneticilerin, şehrin tarihi ve kültürünü öğrenmeleri ve önemsemeleri gerektiği
6)      Eski ve yeni haritaların bir an önce basımının yapılması gerektiği
7)      Araştırmacıların, şehirle ilgili çalışmalarını kitaplaştırmaları konusundaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi ve yeni çalışmaların yapılmasını teşvik edici tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği
8)      Milli Eğitim Bakanlığına, okullarda her şehrin kendi tarihini okutmalarını zorunlu kılacak düzenlemelere gitmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği
9)      Kent araştırma merkezinin bir an önce bir dokümantasyon merkezi haline getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği
10) Yerel araştırmacıların, okuyucularla buluşmalarını kolaylaştıracak önlemlerin alınması gerektiği
11) Şehir kimliğinin oluşturulması için projelerin geliştirilmesi gerektiği, bunu oluştururken şehirle müzakere ederek ve farklı renkleri ihtiva edecek şekilde olması gerektiği
12) Çarpık kentleşmenin önüne geçilerek kentin kendine özgü bir mimari stil geliştirmesi gerektiği
13) Başta valilik olmak üzere belediye ve üniversitenin danışmanlık sistemini yeniden gözden geçirmesi gerektiği hususlarının kamuoyuna ve tüm ilgililere duyurulmasını, biz aşağıda adı ve soyadı yazılı olanlar tarafından uygun görülmüştür.
 
Abdulkadir Artan (Avukat- Tarihçi- Yazar)
Adil Akkoyun (Eğitimci – Yazar)
Ali İhsan Öztürk (Yazar- Sivil toplum örgütü temsilcisi)
Asım Demirkök (Gazeteci – Yazar)
Bayram Güngör (Tarihçi- KUDEB)
Bülent Sekmen (Malatya Ansiklopedisi)
Celal Yalvaç (Gazeteci- Yazar)
Halil Yazgan (Araştırmacı)
Hasan Kavruk (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi)
İsmail Aytaç (Doç. Dr. Fırat Üniversitesi)
Mehmet Ali Cengiz (Yazar)
Mehmet Gülseren (Yazar)
Metin Özer (Şair)
Orhan Tuğrulca (Tarihçi- Yazar)
Ramazan Çiftlikçi (Doç. Dr. İnönü Üniversitesi)
Raşit Kısacık (Gazeteci)
Salim Çöhçe (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi)
Sevim Er (Şair)
Sultan Kılıç (Gazeteci- Yazar)
Süleyman Demir Tarihçi- Yazar)
Vahap Salt (Şair)
Yahya Karakaya (Tarihçi- KUDEB)
Yaşar Karaaslan (Gazeteci)
 
Sultan KILIÇ - Malatya

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56