MALATYADA ALEVİ VAKIFLAR VE DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Malatya’da Alevi kökenli vakıflar ve dernekler bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Malatyadaki Arguvan dernekleri de açıklamada yer aldılar.

MALATYADA ALEVİ VAKIFLAR VE DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Malatya’da Alevi kökenli kuruluşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Malatya İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı Malatya Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Hızır Lokması etkinliğinde Alevi dernekleriyle halk buluştu.
Bu yılki Hızır Lokması etkinliklerinde protokolden hiç kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Cemevinde yapılan cemden sonra İmam Zeynel Abidin türbesi önünde toplanan Malatya’daki 22 Alevi vakıf ve derneğinin başkanları, temsilcileri, ortak basın açıklamalarını sundular. Alevi dernekleri adına basın açıklamasını, bizler de hazırlanacak olan yeni Anayasa’da söz sahibi taraf olmak istiyoruz diyerek Mustafa Yuka sundu:
“Hazırlanacak yeni Anayasa’dan tüm özgürlüklerin ‘ana’sı olarak kabul edilen ‘din ve vicdan özgürlüğü’ ya da ‘inanç özgürlüğünün eşit yurttaşlık’ anlayışı ana çizgileriyle aşağıda imzaları bulunan Malatya Alevi Bektaşi ve Sivil Toplum Kurumları olarak yeni hazırlanacak Anayasa’ya taraf olarak biz de katılma kararı aldık.
Din ve vicdan özgürlüğü, yeni Anayasa’nın başlangıç kısmında, devletin üzerine bina edildiği dört nitelikten demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olduğu vurgulanmalı ve laik kelimesi, hemen başlangıç kısmında açık bir şekilde “Devletin, tüm inançlar karşısında tarafsız davrandığı ve inançlar arasında ayrım yapmadan eşit hak ve borçlara sahip kılındıkları” ifade edilmelidir.
Yeni yapılanmada din ve vicdan özgürlüğünün kişisel ve kurumsal örgütlenmesi, evrensel insan hakları, özellikle Avrupa İnsan Hakları Temel Haklar ve Özgürlükler Antlaşması’nın hüküm ve içtihatlarının ruhuna uygun olarak düzenleneceği vurgusu yapılmalıdır.
Mahkemelerde bu esaslara aykırı hiçbir yorumun yapılamayacağı, açık bir hüküm olarak yer almalıdır.
Belirttiğimiz ve yeni Anayasa’da yer almasını talep ettiğimiz hususların ihlali veya gereğinin yapılmaması halinde bunları ihmal veya ihlal eden kişi veya kurumlara yaptırım getirilmesi de yasal zorunluluk olarak Anayasa’da yer almalıdır. Anayasa’nın 10. ve 24. maddelerinin uygulanmadığı durumlarda olduğu gibi, yeni Anayasa’nın da bağlayıcı ve hukuk hiyerarşisindeki yeri hiçbir zaman inandırıcı olmayacaktır.
Sonuç olarak yalnız Alevi- Bektaşi camiasının değil, tüm 74 milyon vatandaşımızın dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin eşit yurttaşlığın sağlanmasının Anayasa teminatı altına alındığı çağdaş bir Türkiye oluşacaktır.
Katılımcı kurumlar ve temsilcileri:
Malatya CEM Vakfı Şube Başkanı: Eşref Doğan
Zeynel Abidin Vakfı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Bölge Temsilcisi: Erdoğan Ünverdi
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı: Songül Canpolat
Karacalılar Kültür Derneği : Abbas Kuşdoğan
Malatya Kültür Sanat derneği: Mustafa Yuka
Kızık Köyleri Sos. Yard. Ve Day. Der. : Hasan Taner 
Dede Aziz Türbesini Kor. ve Güzel. Derneği: Zeki Akdağ
Eymir Köyü Derneği :Bektaş Özalp
Engüzekliler Derneği: Zeynel Doğan
Atmalılar Sos. Yard. Ve Day. Kült. Derneği: Mehmet Ali Başıbüyük
Yukarı Sazlıca Köyü Yard.ve Dayn.Derneği: Yusuf Sazak  
Sazlılar Derneği: Mustafa Ceyran
Yukarı Sülmenli Köyü Derneği: Hasan Şengül 
Dolaylı /Halpuz Kültür Derneği : Tevabil Akdeniz 
Haçova Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği: Yaşar Yazlak
Çavuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği: Kıymet Özbay
Akören Köyü Sos. Yard. Ve Day. Kült. Derneği: Yusufhan Doğan
Balanlılar Sosyal Yard. Derneği: Hasan Özcan  
Basak Köyü Sos. Yard. Ve Day. Kült. Derneği : Hüseyin Çalışkan 
Bozan Köyü Sos. Yard. Ve Day. Kült. Derneği : Ali İhsan Öztürk
Armutlu (Kuşu) Köyü Sos. Yard. Ve Day. Kült. Derneği :   Cemal Ağdağlı
Doğanşehir Alevi Kültür Derneği: Mahmut Nedim Yılmaz”
Basın açıklamasından sonra konuklara Hızır lokması ikram edildi ve Hızır duası okundu.
Sultan KILIÇ                       

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56