MASTÖB'ÜN OLAYLI GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLDİ

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin (MASTÖB), 23 Ekim’de yapılan genel kurulunda başkan adayı olan ve başkanlığa tekrar aday olan Celal Karahan karşısında 87-81’lik sonuç ve 6 oy farkla kaybeden Elektrik Yüksek Mühendisi Bilgin Akbal, bu sonuca itiraz ettiklerini bildirdi.

MASTÖB'ÜN OLAYLI GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLDİ
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin (MASTÖB), 23 Ekim’de yapılan  genel kurulunda başkan adayı olan ve başkanlığa tekrar aday olan Celal Karahan karşısında 87-81’lik sonuç ve 6 oy farkla kaybeden Elektrik Yüksek Mühendisi Bilgin Akbal, bu sonuca itiraz ettiklerini bildirdi.

Akbal, bu konuya ilişkin olarak basın kuruluşlarına ve üyelere gönderdiği detaylı bir mektupta, saptamalarını, iddialarını şöyle dile getirdi:

”Saygıdeğer Hemşehrilerim, 6 Ekim 2010 tarihinde arkadaşlarımın önerisi üzerine 23 Ekim 2010 tarihinde yapılan Malatya Sivil toplum Örgütleri Birliğinin (MASTÖB) 4. Olağan Kongresinde Genel Başkanlığına Adaylığımı koydum ve aşağıdaki hususları siz değerli hemşehrilerimle ve basın mensubları ile paylaşma ihtiyacını duydum.

Geçtiğimiz yıl 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan MASTÖB Olağanüstü Kongre ile Sayın Celal Karahan daveti üzerine Yönetim Kurulunda görev aldım ve Medya Basın Komisyon Başkanı olarak elimden geldiği kadar her arkadaşım gibi çalışmalarda yer aldım ve bu çalışmalarda MASTÖB’ün Web sayfasında yer almaktadır.

MASTÖB’ün Yönetim Kurulunda görev yaptığım bazı arkadaşlarımla yapmış olduğum ikili görüşmelerde; Birliğin sağlıklı çalışamaması, Sayın Celal Karahan’ın çalışma şeklinden memnun olmadığımız, onunla bir dönem daha görev yapılamayacağı konusunda görüş birliği içindeydik.

23 Ekim 2010 tarihinde MASTÖB’ün 4. Olağan Kongresinin açış konuşmasında Sayın Karahan “MASTÖB’ün kuruluş çalışmaları Eski İmar İskan Bakanımız Sayın Ahmet Karaaslan Başkanlığında 2003 yılında başladı ve 2006 yılında da kuruluşumuzu tamamladık ve hazırladığımız tüzüğü Türkiye’nin 81 iline gönderilerek bir örnek teşkil ettik. Karadenizliler, Erzincanlılar, Ardahanlılar ve hatta Adıyamanlılar gibi birçok il bizim tüzüğümüzden faydalanarak kurmuş oldukları Federasyon, Birlik ve Dernekler ile bizden kat ve kat önemli çalışmalar yaptılar, fakat her nedense biz Malatyalılar her şeyin öncülüğüne yapar sonra da elimizi çeker ve o sivil toplum örgütü de çöker.” diyerek sürdürdüğü konuşmasında; “Ben 9 ay önce yapılan olağanüstü kongre ile göreve geldim, arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışarak önemli çalışmalar yaptım. Bizler, Malatyanın tüm değerlerini kucaklayarak başarılı oluruz. Aksi takdir de başarılı olamayız.” dedi.

Sayın Karahan’ın tüm söylediklerine karşın yaptıklarına baktığımızda;

1. Sayın Celal Karahan’ın Başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu toplantılarında ahenk bir türlü sağlanamadığından hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar maalesef yapılamamış.
2. Yönetim Kurulu son altı ay içinde yapılan aylık toplantılarda çoğunluk sağlayamamıştır.
3. Sayın Karahan Yönetim Kurulu kararına doğrultusunda MASTÖB’ün Genel Kongresinin yerini ve zamanını parasızlığı öne sürerek Esenler Kültür Merkezinde sabah 9 ile 11 arası yapmayı istemiş ve Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 23 Ekim 2010 tarihinde Holiday Inn Otel’de saat 11 ile 15 arasında yapıldı ve Otelin ücreti arkadaşlarımla birlikte bizim tarafımızdan ödenmiştir.
4. Derneğin amaçları doğrultusunda hiçbir proje ne hazırlanmış ne uygulamaya sokulmuştur.
5. 07 Ekim 2010 tarihinde toplantı talebimiz Sayın Karahan tarafından işleme konulmamış 2. Başkanımızın başkanlığında Birlik Merkezimizde yapılan toplantı kararı karar defteri Sayın Karahan tarafından Ofisine görtürüldüğünden karar deftere işlenememiş. (Defterler Birlik Merkezinde tutulması gerekirken usülsüz olarak Birlik Merkezinden çıkarılmıştır.)
6. Birliğin Denetleme Kurulu çalıştırılmamış, Birlik Merkezi kapalı olduğundan 07 Ekim 2010 tarihli kararı Denetim Kurulu Karar Defterine ancak kongreden bir gün önce Sayın Celal Karahan’ın Ofisine giderek işlenebilmiştir. Kongre tutanakları güvene dayalı olarak imzalamışlardır.
7. Birliğin Disiplin Kurulu çalıştırılmamıştır.
8. Birliğin Yüksek İştişare Kurulu çalıştırılmamıştır.
9. Sayın Karahan, MEV’na Yönetim Kurulumuzla birlikte yaptığımız ziyarette MEV Başkanı Sayın Prof. Dr. Mesut Parlak Hocaya geçmiş dönemde olduğu gibi tekrardan MASTÖB’ün Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını önermiştir. Hocamızda memnuniyetle kabul etmesine karşılık MEV Başkanı Sayın Prof. Dr. Mesut Parlak Hocamızla hiçbir arkadaşımın görüşünü dahi almadan basın duyuruları ile hiç hoş olmayan, üzüntü verici cevaplar vermiştir.
10. Sayın Karahan, Başkanlık yapmış olduğu bu 10 aylık dönemde Birliği sağlayamamış olup; birçok Dernek, Vakıf ve Arkadaşlarımız yapılan işlerden rahatsızlık duyarak istifalarını göndermişlerdir.
11. Birliğin Sicil Kurulu; üye kayıtları ile ilgili çalıştırılmamış. Bir toplantıları dahi olmayıp, Sayın Karahan Kongrenin yapılacağı hafta kendine göre listeler yapmıştır. Kongreden 5 gün önce 14 yeni kayıt yapacağını Sayın Bilgin Akbal’da 14 isim verebilir diye haber göndermiş olmasına (Arkadaşımız kendisine 10 isim bildirmesine) rağmen Birliğin 14 Eylül 2010 daki üye listeleri ile kongre salonundaki hazirun listesi arasında 88 adet ilave yeni gerçek ve tüzel üye yapılmış olduğu görüldü ve bu durum karşısında arkadaşlarımız Divana itiraz bulunmuşlardır.
12. Sayın Karahan, kongre esnasında devamlı olarak Divanın bulunduğu kürsüyü baskı altında tutarak kongrenin sağlıklı çalışmasını engellemiştir.
13. Kongrede, konuşmacılar kürsüde baskı altına alınmıştır. Kimse doğru dürüst faaliyet raporu hakkında görüş bildirememiştir.
14. Divan Başkanı Sayın Hikmet Tanrıverdi seçimlere geçildiği zaman Genel Sekreterin Kongre için hiçbir hazırlık yapmamış olduğunu gerçek üyelerin aynı zamanda Dernekler adına da yani toplam iki kere oy kullanamayacağını, 3 hazirün listesinin olması gerektiğini ve bir hazirün’a seçimlerde oy kullananların imza atması gerektiğini belirtmesine, Rağmen; Sayın Karahan Divana tepki gösterek yanlış yapıyorsunuz hazirun listesinde imzası varsa kimliğini gösterek seçmenin oy kullanabileceğini ve imzasının yanına çarpı koyarak işlemi sonuçlandırabilecekleri yönünde Divana talimat vermiştir. Divanda çaresizlik içinde Tüzüğümüze aykırı usülsüz bir uygulamayı yapmıştır.
15. Kongre sonucu Sayın Celal Karahan’ın listesi 87 oy, Benim listem 81 oy almıştır.
16. MASTÖB gibi bir birliğin 2 yıllık tahmini bütçesini 80.000,- TL olarak açıklamıştır. Sayın Karahan, bu bütçe ile sadece kira, aidat, telefon ve vergileri karşılar.Sonuç olarak;
• Sayın Karahan Kongrede yapmış olduğu konuşmada MASTÖB’ün tüzüğü birçok dernek, birlik ve federasyon tarafından örnek alınmaktadır. Demesine karşın, kendisi hiçbir uygulamasında MASTÖB tüzüğünü kullanmamış, keyfi davranışlar içinde olmuştur.
• Sayın Karahan, Birliğin defterlerini kendi ofisine götürerek birliği çalışamaz (Kapalı) hale getirmiştir. MASTÖB’ün telefonlarına cevap verilemiyor ve faks geçilemiyor.
• Sayın Karahan, MASTÖB’ün kuruluş hazırlıklarında ve kuruluşundan bu yana görev yapmasına karşın, gerçekleştirdiği hiçbir projesi olmamıştır.
• Sayın Karahan’ın ilave ettiği ( 88 üye – 10 tanesi bizim tarafımızda bildirilmiştir) 78 üye kendi belirlediği isimlerdir. Bu sayı almış olduğu oydan çıkarıldığı takdirde kongre almış olduğu gerçek oy toplamı (87-78) 9 OY dur.
• Kongre sonucunda arkadaşlarla yapmış olduğumuz değerlendirme sonucu bize oy vermiş 81 arkadaşımızın bize olan güvenlerine karşı duymuş olduğumuz sorumlulukla 23 Ekim 2010 tarihinde yapılar sonuçlara itiraz edilmesi kararı verilmiştir.
• Yapmış olduğumuz itirazda tüzük maddeleri göz önüne alınarak yazıldığında 4 sayfayı bulan uygunsuzluklar tespit edilerek itiraz dilekçemize yazılmıştır.
• MASTÖB’ü Dernekler Platformu olarak ilçelerini, köylerini temsil eden Vakıf ve Derneklerin birleşik platformu yapmak ve bu niteliğini daha da güçlendirmek için üye olmamış dernek ve vakıfları üye yapmak Birlik amacına uygun bir görev iken, Sayın Karahan’ın Usul ve Tüzük dışı yöntemlerle şahısları üye yaparak Birliğimizi sıradan bir derneğe dönüştürmesine ben ve arkadaşlarım izin vermeyeceğiz.
• Birliğimiz bütünlüğün için, MASTÖB’ü üye kuruluşları ile birlikte Malatya’yı temsil eden bir seçilmişler platformu haline getirmek içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Malatya Haber

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56