MÜZE UZMANI, ŞAİR HÜSEYİN ŞAHİN İLE SÖYLEŞİHüseyin Şahin ile 1988 yılında yeni göreve başladığı günlerde tanıştık. Nasıl mı? Genç bir bayan mimarlık bürosunu açmış ve Atatürk fotoğrafı edinmek istiyordu. Mimar Aysel Şahin Karaca köyünden, okulu yeni bitirmiş… Birlikte Kültür Müdürlüğüne çıktık. Esnaf Kefalet Kooperatifinin üst katındaydı müdürlük. Orada tanıdıklarım vardı, fotoğrafları aldık ve orada yeni göreve başlayan Hüseyin Şahin ile tanıştık.

Hüseyin Şahin Fırat Üniversitesini bitirmiş, Malatya kültürünü belgelemede ve belgelik (arşiv) haline getirmede resmi görevli, “Halk Kültürü Araştırmacısı” olarak görevlendirilmiş bir antropolog… Dana sonra Beşkonaklar Etnografya Müzesinde Sorumlu Uzman olarakgörevlendirildi ve görevini, çalışmalarını sürdürüyor. 

Çeyrek yüzyıldır sürekli görüştüğümüz, konuştuğumuz, birlikte çeşitli derleme ve araştırmalar yaptığımız, birlikte kitap hazırladığımız Hüseyin Şahin ile bu kez sanal ortamda söyleştik. Hem şairlik hem araştırmacılık yönü ile ilgili bilgiler edinmek ve yaşamöyküsünü daha da zenginleştirmek amacıyla yapmış olduğum söyleşiyi sunuyorum. 

 

Kısaca yaşamöykünüzden (Doğum yeri, yılı, öğrenim, okullar, iş ve mesleki yaşam vb…) söz eder misiniz?

1961 yılında Malatya ili Arguvan ilçesi Morhamam Köyünde doğmuşum. Babam Zeynal, annem Gülsüm’dür.

İlkokula doğduğum köy olan Morhamam Köyünde 1966 yılında başladım. Dedem İsmail daha iyi bir eğitim görmemi amaçladığından (köy ilkokulu birleşik sınıftı) beni Malatya’ya getirerek 30 Ağustos İlkokuluna yazdırdı. Böylece küçük yaşlardan itibaren kent yaşamını gözlemlemeye başlamış oldum (1968). 30 Ağustos İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Turan Emeksiz ve Arguvan Lisesi öğrenimlerimden sonra 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne girdim. Buradaki öğrenimimi yarıda bırakarak Fırat Üniversitesi Antropoloji Bölümüne devam ettim ve 1985 yılında bu bölümü iyi derece ile bitirdim. 1994 yılında Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalında “Yeşilyurt’ta (Malatya) Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler” konulu yüksek lisans tezimi tamamladım.

1988 yılında Kültür Bakanlığında Folklor (Halk Kültürü) Araştırmacısı olarak göreve başladım. Birçok alan araştırması yaptım ve çalışmalarım Kültür Bakanlığı Folklor Araştırmaları arşivinde yer aldı. Malatya 1989 ve Malatya’96 İl Yıllığı hazırlama çalışmasında halk kültürüyle ilgili birçok konu başlığını hazırladım. Makalelerim birçok yyın organında yayımlandı. Kültür Bakanlığı ve İnönü Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Malatya Mutfak Kültürü” Projesi sonucu hazırladığımız kitap Kültür Bakanlığınca yayımlandı. 1998 yılından itibaren ise Malatya Müze Müdürlüğünde Müze Uzmanı olarak çalışmaya başladım. Halen görevimi Beşkonaklar Etnografya Müzesinde Sorumlu Uzman olarak sürdürüyorum.  

1995-1996 öğretim yılından başlayarak, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde üç yıl süreyle lisans düzeyinde Sosyal Antropoloji derslerini verdim.

Çalışma alanımla ilgili olarak alan ve yüzey araştırmaları ile arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra bildirilerimle bilgi şöleni-kongrelere katılmaktayım. Halkbilimi, Antropoloji, Etnoloji ve Etnoarkeoloji alanında yayınlanmış elliye yakın bilimsel araştırma çalışmam bulunmaktadır.

Ülkemizin birçok yöresinde bilimsel kazı ve yüzey araştırmalarına katıldım.

Arguvan türkülerini halkbilim/etnolojik bir bakış açısıyla Araştırmacı Süleyman Özerol ile birlikte inceledik ve çalışmamızı “Arguvan Türküleri- Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi” kitap olarak yayımlandı (2004). Müze-Müzecilik- Kültür Varlıkları konusundaki çalışmalara- konferanslara katılmayı sürdürmekteyim. 2010-2012 yılları arasında Malatya genelinde taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili yürüttüğümüz ekip çalışması sonucu hazırlanan kapsamlı kitap çalışması ise Malatya Valiliğince “Malatya Kültür Envanteri“dir.

Askerliğimi Balıkesir Ordu Donatım Okulunda (Yedek Subay Öğrenci) ve Afyon Akaryakıt Bölüğünde Asteğmen olarak 1986-1987 yılarında yaptım. Eşim Güldalı ile 1984 güzünde Üniversite yıllarımda evlendim. Evli ve bir kız (Özge) iki erkek (Murat, Alican-ikiz) babasıyım. Yaşamımı Malatya’da sürdürüyorum.

 

* Şiir, öykü yazmaya ne zaman başladınız?

Şiir yazmaya lise yıllarında başladım, ilk şiirlerimi 1977 yılında yazdım. Şiirin yanında bu dönemde öykü denemelerim oldu. Atatürk Ortaokulunda okurken öykü yarışmasında dereceye girdim. İlk şiir denemelerimde aşk, sevda ve doğa konuları ağırlıklı idi. Ancak 1981 yılında yazdığım şiir ve öyküler bir kaza sonucu yok oldu. Bu yok oluşun acı izlerini hiçbir zaman unutamadım. Çünkü yok olanlar o yıllarda yazmaya başladığım ve yarım kalan bir romanım, az sayıda şiirlerimin yanı sıra çok sayıda öykü denemelerimdi…

Üniversite yıllarımda aşk, sevda, hasretlik konularını; daha sonraki yıllarda olaylar, insan ilişkileri, halk kültürü konularıyla birlikte arkeolojik alanlarla ilişkili yazdığım şiirlerim bulunmaktadır. Yine 1995 yılından itibaren de “Öykülemeler” yazmaya başladım. Gerçek yaşamdan uyarladığım halk kültüründen motiflerin bulunduğu ve biyografi ağırlıklı öyküleri “Öyküleme” olarak nitelendiriyorum. Öykülemelerimden bir bölümü www.gunestv.com, Malatya Gerçek Gazetesi, www.malatyahaber.com, Arguvan Yolu Dergisi ve Karder dergisinde yayımlandı. Öykülemelerinin yer aldığı kitap dosyası basıma hazır durumdadır. 

 

* Şiirlerinizle ilgili olarak size yardımcı olanlar ya da ustanız oldu mu?

Kendimi hiçbir zaman şair olarak tanımlamıyorum. Ancak şiir yazmamda etkilendiğim şairler olmuştur. Serbest Şiirlerimde Ahmet Arif’in izlerini görmek mümkündür. Hece ölçüsüyle yazdığım şiirlerimde ise Süleyman Özerol’u usta olarak kabul ediyorum.  Her zaman ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.

 

* Şiirlerinizde, öykülerinizde özellikle yer verdiğiniz konular nelerdir?

Üniversite yıllarıyla birlikte aşk, sevda, hasretlik konularının yanı sıra; daha sonraki yıllarda ise olaylar/olgular, insan ilişkileri, halk kültürü konularında, arkeolojik alanlarla ilişkili yazdığım şiirler bulunmaktadır.

Gerçek yaşamdan uyarladığım halk kültüründen motiflerin bulunduğu ve biyografi ağırlıklı öykülerimi ise “Öyküleme”  olarak nitelendiriyorum…

 

* Takma ad ya da mahlas kullanıyor musunuz?

Şiirlerimde başlangıçta yaşamdaki olaylara ve insanlara hep iyimser bakışımdan dolayı arkadaşım Süleyman Özerol tarafından verilmiş olan “İyimser” mahlasını kullandım. O’nu kendime usta olarak seçtim, ondan feyiz aldım.1994 yılında Nevşehir Hacı Bektaş İlçesinde bulunduğum sırada yaşamış olduğum yarı baygınlık anında gördüğüm rüya sonrasında dilimden dökülen şiirde “Hüseyin” mahlasını o günden sonra kullanmaktayım. Hemen her konuda şiirlerimin olmasına karşın daha çok destan türü şiirlerimi hece ölçüsü ve serbest tarzda yazmakta olup, kendimi şair olarak tanımlamaktan ziyade “araştırmacı” olarak tanımlamaktayım.

 

* Şiirlerinizin/Öykülerinizin/Araştırmalarınızın ortaya çıkmasında-tanınmasında etkisi olanlar oldu mu?

Şiirlerimin yazım başlangıcı köy-kent yaşantısındaki çocukluk çağım, lise ve üniversite yıllarındaki gözlemlerimdir. Kendimi şair olarak tanımlamıyorum, özellikle araştırma çalışmalarım ve öykülemelerimle anılmak istiyorum.

Şunu belirtmek gerekirse; öykülemelerin yazılması gerekliliğini arkadaşım Süleyman Özerol üsteleyerek yönlendirdi. Özerol’un yönlendirmesiyle başlayan öykülerin yazımı devam etmektedir. Süleyman Özerol, benim ile ilgili “Gezgin” adını verdiği bir dosya hazırlamıştır.

Özellikle 1988 yılından itibaren antropoloji, halk bilimi ve etnoarkeoloji alanında yaptığım çalışmalarımı hem çeşitli yayın organlarında yayımladım hem de birçok ulusal ve uluslararası kongre ve bilgi şölenlerinde tebliğ sundum.  

Yine Süleyman Özerol ile çok uzun bir süre Arguvan Türküleri konusunda çalıştık ve bu kitap çalışması Arguvan Köyleri Eğitim-Kültür Vakfının desteğiyle okurlarla buluştu. Çalışmalarımın yayımı için Malatya Araştırmaları Derneği ile Arapgir Postası Gazetesinin desteklerini gördüm.

 

* Şiirlerinizden/Öykülemelerinizden yayınlanan oldu mu? Yayınlandı ise ilk kez ne zaman ve nerede yayınlandı?

Şiirlerimin bir bölümü çeşitli gazete, dergi ve antolojilerde yayımlandı. Malatyalı Şairler Antolojisi, Malatya’nın Sesi Dergisi, Hamle Gazetesi, Gerçek Gazetesi, Radikal Gazetesi… İlk şiirim Hamle Gazetesinde yayımlanan “Mide İlacı Destanı”dır. Malatya konulu bir şiirim ile de Kaysı Festivali çerçevesinde düzenlenen şiir yarışmasında 3. lük ödülüm var.

Ahmet Şentürk ve arkadaşlarının hazırladığı Malatyalı Şairler Antolojisinde, Hasan Kavruk ve Metin Özer’in hazırladığı Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler adlı antolojide ve birçok yerde çalışmalarım yayımlandı.

Öykülemelerimden bir bölümü Malatya Gerçek Gazetesi, Arguvan Yolu Dergisi ve Karder Dergisi gibi yayın organalrında, www.gunestv.comwww.malatyahaber.com sitelerinde yayımlandı. Öykülemelerin yer aldığı kitap dosyası basıma hazır durumda…

 

* Şiirleriniz yayınlandığında geleceğe yönelik ne gibi duygular taşıyordunuz?

Şiirlerimi sadece duygularımın birikip yazıya yansıması olarak düşünüyorum. “Şair değilim, ben araştırmacıyım” diyorum. Özellikle derleme ve araştırmalarının ön plana çıkmasını istiyorum.

 

* Söz yazarlığı-bestekârlık var mı? Şiirlerinizden seslendirilenler-okunanlar oldu mu?

“Fırat Kenarında Bekledim Seni” ve “Maviş Bebek” adlı iki şiirim 1992 yılında Mehmet Balaman tarafından bestelenerek kasete okundu.

Özellikle Malatya ön tarihinde önemli bir yere sahip olan Arslantepe Höyük üzerine yazdığım açıklamalı şiirim birçok bilimsel toplantı, müzeler günü, bilgi şölenlerinde okunmaktadır. Yine “Şapinuva” adlı şiirim bir Hititoloji öğrencisi tarafından 2002 yılında seslendirilmiş ve Mahfi Eğilmez tarafından Radikal Gazetesinde yayımlanmış; 2012 yılında NTV’nin Malatya Arslantepe’deki yayınında “Arslantepe” şiirimi seslendirme imkânını buldum. 2013 yılında 2. Düzenlenen Beydağı Şiir günlerinde ise katılımcı olarak bulundum.

 

* Bağlama ya da başka bir saz çalıyor musunuz? Çalıyorsanız kimden ve ne zaman öğrendiniz?

Lise 1. Sınıfta bağlamaya merak sarmıştım, daha sonraki yıllarda bağlama çalmayı geliştiremediğimden bıraktım. Ancak türküler konusunda alan derlemelerimi ve bu derlemelerim sonucu hazırladığım çalışmalarımı yayımlamayı sürdürüyorum.

 

* Radyo ve televizyon programlarına katıldınız mı?

Şiirle ilgili olarak katılmadım. Ancak Türküler, halk kültürü ürünleri, arkeolojik alanlar ve koruma tedbirleri, kültür varlıklarının tanıtımı vb. konularda TRT Gap Radyosu, Malatya Zafer Radyosu, Güneş TV ve Türkiyem TV’de programlara konuşmacı olarak katıldım.

 

* Yaşayan halk ozanları ile ilişkileriniz…

Araştırma-derlemeci olarak halk ozanları ile ilgili ilişkilerim her zaman olmuştur. Malatya’daki halk şairleriyle şiir sohbetlerim olmaktadır.

 

* Başka illerde programlara, etkinliklere katıldınız mı?

Alanımla ilgili bilimsel çalışmaları çeşitli bilgi şöleni, seminer ve etkinliklerinde sundum. Şiir konusunda Malatya’da geleneksel olmaya başlayan “2. Beydağı Şiir Günleri” etkinliğine katılarak şiir sunumunda bulundum…

 

 * Şiir yarışmalarında ya da başka yarışmalarda seçici kurulda yer aldınız mı?

Arguvan İlçesinde Arguvan Kaymakamlığı ve Malatya İl Kültür Müdürlüğünün düzenlediği “Arguvan Türkülerini Seslendirme Yarışmasında” seçici kurulda yer aldım.

 

* Yarışmalara katıldınız mı? Katıldığınızda ödül kazandınız mı?

1974 yılında Atatürk Orta Okulunda öğrenciyken katıldığım “Öykü Yazma” yarışmasında derecem var. 1989 yılında Kaysı Festivalinde şiir yarışmasında 3. oldum. İnönü Üniversitesinin düzenlediği “Masal Derleme” yarışmasında derlediğim masallar yayımlanmaya değer bulundu. Kültür Bakanlığının açtığı “Ninni Derleme”, Malatya Belediyesinin açtığı “Malatya Fıkraları” derleme yarışmalarına katıldım.

 

* Başka ilgi alanlarınız var mı?

İlkokul yıllarından itibaren doğa ve insan fotoğrafları çekme, futbol ve voleybol maçları izleme... Doğduğum köy olan Morhamam Köyüyle ilgili araştırma çalışmalarını/fotoğraf arşivini derleme- internette köyüyle ilgili web hizmeti vermek… Ve yazmak… Yazmak…

 

* Halk Kültürü Çalışmalarına ne zaman, nerede başladınız; hangi yörelerden derleme ve araştırmalar yaptınız?

Halk kültürü ile ilgilenmem 1981 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Antropoloji Bölümünde öğrenciliğimde başladı. 1982 yılı başlarında seminer olarak “Morhamam Köyü Monografyası”nı hazırlayarak sunum yaptım. Daha sonraki okul döneminde; alan araştırmaları semineri dersleri ve diğer antropoloji derslerinde halk kültürünün çeşitli konularında derlemeler yaparak sunumlarda bulundum. 1985 yılından sonra ise halk kültürü alanındaki derlemelerim artarak sürdü.

Çalışma alanı olarak ilk sırada yaşadığı kent olan Malatya’da alan araştırmaları-derlemeler gerçekleştirdim. Başlangıç tarihi 1989 yılıdır. İl dışında halk kültürüyle ilgili Adana Alan Araştırması’na katıldım (1994). Malatya, Mersin, Gaziantep, Muğla, Çorum, Yozgat gibi illerde arkeolojik çalışmalarda bulundum. 1998 yılından itibaren etnoarkeolojik araştırmalara da ağırlık vermeye başladım ve Malatya’da bu konuda yaptığım çalışmaların bir bölümünü yayımladım.

 

Hangi alanlarda derleme ve araştırmalar yaptınız? Çalışmalarının yayınlandığı gazete, dergi, kitap, internet sitesi ve benzeri yayın organları

Halkbilimi, Antropoloji ve arkeoloji ana alanları içerisindeki gelenek-görenek, inanç, kültürel değerler, maddi kültür, halk müziği,  etnoarkeoloji gibi konularda çalışmalar yaptım. Bunlardan bazılarını örnek olarak vereyim.

 

1- “Morhamam Köyü Doğum Folkloru”, Hamle Gazetesi, Sayı: 662-679, 6-22.3.1989, Malatya

2- “Arguvan Köylerinde Uğur Alma Âdeti”, Milli Folklor, 1989/3, Ankara, s.30

3- “Malatya Köylerinde Hıdrellez-Hızır Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1990,  Kültür  Bakanlığı Yay., Ankara 1990, s.1347-157

4- “Morhamam Köyünde Kirvelik Kurumu Gelenekleri”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991, s.117-130

5- “Malatya Arguvan Köylerinde Lohusalık Dönemi, Alkarısı ve Kırklama Adetleri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1991/2, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991, s.139-151

6- “Malatya’da Hıdrellez (Hızır) Geleneği İçindeki Rivayetler Etrafında Oluşan Değerler”, Erciyes, Yıl:15, Sayı:178, Ekim/1992, Kayseri

7- “Malatya’da El Dokuması Çorap ve Eldivenler”, Kültür ve Sanat, Malatya Özel Sayısı, Sayı:16, Aralık 1992, T.İş Bankası Yay., İstanbul

8- “Malatya Folkloruna Bir Bakış”, Malatya Kültür, Sayı: 1/1994, Malatya Valiliği(MEKSAV) Yay.,  Ankara

9- “Arguvan Ağzı Türküler Üzerine” (S.Özerol ile Birlikte), Arguvan Olgusu, Yıl:2, Sayı:7/1995, İstanbul

10- “Malatya’da Geleneksel Bervanik (Peştamal) Yapımcılığı”, Türk Halk Kültüründen  Derlemeler 1993, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1995, s.287-302

11- “Malatya’da Yün Boyamacılığı”, Folklor Edebiyat, Sayı: 5/6, Ocak 1996, Ankara

12- “Malatya-Akçadağ Tataruşağı Köyü Hayvancılığında Koç Salımı ve Beme Dönemi”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1994, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996,   s.165-186

13- “Malatya’da Oynanan Çocuk Oyunlarından Derlemeler”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1995, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s.167-198

14- “Adana Yöresi Halk Takvimi ve Meteorolojisine Dair Bazı Notlar”, Folklor Edebiyat, Sayı:10, Temmuz/Ağustos 1997, Ankara

15- “Celal Yalvaç’ın Mazideki Yaşam-Malatya- Şiirinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi”, Malatya Yorum, Sayı:73-79, 30.6-11.8.1998, Malatya

16- “Malatya’da Ramazan Gelenekleri” Tarla, 1997/7, Yıl:33, İstanbul

17- Arapgirli Halk Şairi Fehmi Gür’ün Şiirlerinde Nasihat ve Yergi”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996, Ankara 1998, s.184-200

18- “Malatya’nın Pütürge İlçesinde Palancılık”, Folklor Edebiyat, Sayı:16, Kış/1998, Ankara

19-Geleneksel Malatya Evlerinde Cümle Kapıları” (A.Özme ile birlikte),Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2001/2, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara  s.123-128

20-“Morhamam Köyünün İki Emicesi”, Arguvan Olgusu, 2. Türkü Festivali Özel Sayısı, Temmuz/2004, İstanbul

21- “Traditional Wooden Door Locks in the Malatya Region”, Ethnoarchaeologıcal ınVestıgatıons ın Rural Anatolıa,  Volüme:3, (Editör: Turan Takaoğlu), Ege Yayınları, İstanbul 2006, s.75-85

22- “Bir Arguvan Sevdalısı: Muharrem Temiz/Söyleşi”, Arguvan Yolu Dergisi,  Sayı:

23- “Arguvan Türkülerinin Kaynağında Bir Ulu Çınar: Hacı Engüzel”, Arguvan Yolu Dergisi, Sayı: 5, Ekim 2009 Ankara s.6-9

24- “Arguvan Türkülerinin Ustası Bir Türkü Pınarı: Erhan Yılmaz” , Arguvan Yolu Dergisi, Sayı: 3 Kasım 2009 Ankara s.12-16

25- “Dutların Dibinde Davullar Çalınıyordu/Askere Uğurlama”, Arguvan Yolu Dergisi, Sayı: 3, Kasım 2009 Ankara s.20-21

26- “Kemal Deniz’in Usundan Süzülen Şiirler”, Malatya Hâkimiyet Gazetesi, 27.06- 04.07.2012 Malatya

27 - “Arapgir’de(Malatya) Yemenicilik ve Ahşap Kundura Yapımcılığı”, 1. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri-1, Genel Konular-Maddi Kültür(22-23Aralık 1994), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s.273-281

28- “Alvar’da Kabak Abdal Tekke Günü Geleneği”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gelenek-Görenek-İnançlar Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1997, s.391-404

29- “Bir Anadolu Ereni: Kızıl Deli (Malatya’da Kızıl Deli Adı Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler)”, I.Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, (13-16 Ağustos Ankara), Ervak Yay., Ankara 1998, s.509-535

30- “Halk Türküleri Geleneği İçerisinde Hacılar Köyü(Hekimhan/Malatya) Türkülerine Halkbilim Açısından Bir Bakış”, II. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, (16-18 Aralık 1998 Ankara) Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000, s.170-193

31- “Bir Anadolu Ereni: Hasan Basri/Hasan Dede (Malatya’da Hasan Basri Adı ve Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler Üzerine Bir Araştırma)”,  Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri (23-28 Ekim 2000, Ürgüp/Nevşehir), Ankara 2000, s.659-695

32- “Alvar’da Kabak Abdal Tekke Günü Geleneği”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gelenek-Görenek-İnançlar Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1997, s.391-404

33- “Malatya ve Çevresi Ahşap Kapı Kilidi Örneklerinden Pağa Üzerine Etnoarkeolojik Bir Araştırma”,  8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu (13-15 Kasım 2002 İzmir),  Dokuz Eylül Üniversitesi yayın, İzmir 2005, s.395-410

34- “Samanköy Mezar Odası Temizlik Çalışması”, 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, (29.04-01.05.2010 Ordu), Ankara 2011, s.29-45

35- “Malatya Mutfak Kültüründe Özel Günlere Dair Geleneksel Uygulamalar”, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu, (24- 26 Kasım 2010 Van), İstanbul 2011, s.240-257

36 - “Arguvan Türkülerinde Geçen Simgeler Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Uluslararası

Türk Müziği Sempozyumu, Aralık 2011 Malatya. (yayımlanmamış) 

 

Çalışmalarım yerelde Yeni Malatya, Hamle Gazetesi, Malatya’da Yorum Gazetesi, Hakimiyet Gazetesi, Kernek dergisi, Malatya’nın Sesi dergisi, Karder Dergisi, Arguvan Olgusu Dergisi, Milli Folklor Dergisi, Folklor/Edebiyat Dergisi, Erciyes Dergisi, Arapgir Postası, Gerçek Gazetesi, Arguvan Yolu Dergisi, Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Harman Dergisi,  Malatya Kültür dergisi, İş bankası Kültür ve Sanat dergisi, Kültür Bakanlığı süreli yayınlarında, sempozyum ve kongre kitaplarında yayınlandı. Ayrıca www.malatyahaber.comwww.gunestv.com, sitelerinde…

 

* Basılmış kitabınız var mı?

Çalışmalarından kitap bütünlüğünde basılmış olanlar: Malatya Mutfak Kültürü (Ortak) ve Arguvan Türküleri/Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi (Ortak)

 

Basılmamış kitap bütünlüğünde olan çalışmalarınız var mı?

Halk Kültürü konulu derleme-araştırma makalelerimin bulunduğu “Gezgin: Halkbilimi Yazıları-1” kitap çalışmasını yayıma hazırlamaktayım. Ayrıca “Arguvan Türkülerinde Motifler”, “Hamur İşleri ve Ekmek: Malatya Örneğinde bir Etnoarkeolojik Araştırma”, “Gezgin: Öykülemeler” kitap bütünlüğünde hazırladığım ve yayımlamak istediğim çalışmalarımdan bazılarıdır. Çalışmalarım sürmektedir…

 

* Kendiniz ve yapıtlarınız hakkında basın yayın organlarında haberler, yazılar çıktı mı?

Süleyman Özerol’un hazırladığı “Gezgin: Arslantepe’de”, “Gezgin Tavium’da” gibi yazılar ile Ülgen Sayın’ın Arguvan Olgusu Dergisi için yaptığı röportajlar yayımlanmıştır. Yine Malatya Hâkimiyet Gazetesinden Erol Kurhan’ın “44 Soruda Hüseyin Şahin” yazısı, yaptığım bilimsel çalışma ve konferanslarla ilgili çeşitli gazete ve web yayınlarında ilgili haberler çıktı.

 

* Hakkınızda tez, araştırma, ödev, araştırma-inceleme-belgeseller yapıldı mı? Yapıldı ise, herhangi bir basın-yayın organında yer aldı mı?

Yaşamım ve alanımla ilgili Arguvan Olgusu dergisinde Ülgen sayın tarafından bir söyleşi yapılarak yayımlanmıştır.

Birçok üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez konularında yardımda bulundum ve elindeki verileri onlarla paylaştım.

 

* Kültür ve sanat adamları ile ilgili kurum ve kuruluşlara üye misiniz? Bu kurum ya da kuruluşlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Malatya Kültür Yaşam Derneği, Malatya Araştırmaları Derneği, Müzeciler Derneği gibi derneklere üyeyim. Malatya Kültür ve Yaşam Derneği ve Malatya Araştırmaları Derneği yerel olarak önemli çalışmalar yapmakta olup, özellikle yayın konusunda Araştırmaları Derneği araştırmacı ve yazarlara yayım desteği vermektedir.

 

* Valilik, Belediye, kültür müdürlüğü ve benzeri kurumlarla ilişkileri; destek görüp görmediğiniz hakkında…

Kültür ve Turizm bakanlığında Araştırmacı olarak çalıştığımdan Bakanlığım ve diğer kamu kurumlarından zaman zaman destekler alıyorum manevi anlamda…

 

* Sanatınız ve çalışmalarınızla neyi amaçlıyorsunuz?

Çalışmalarımda geleneksel halk kültürü ürünlerinin kaybolma, sürekli değişime uğrama durumundan hareketle; bu ürünleri yaşatma ve kuşaklara aktarma amacıyla çalışmalarını yapmaya gayret göstermekteyim. Çünkü içinde yaşadığımız değişimin çok hızlı olduğu çağımızdaki ürünlerin yazılı kayda geçirilmesi ve arşivlenmesi gerekmektedir.

 

* Sanatınız ve çalışmalarınızla ilgili olarak ailenizin, yakın çevrenizin ve Malatya halkının ya da ülkemiz halkının bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çalışmalarımda çalıştığım kurum, arkadaşlarımın ve özellikle de ailemin hem maddi hem de manevi desteğini her zaman yanımda gördüm. Kitaplarımı yayımlama aşamasında yine çeşitli arkadaş ve dostlar tarafından da desteklendiğimi belirtebilirim.

 

* Halk kültürü ile ilgili çalışmalar hakkındaki düşüncelerinizi kısaca açıklar mısınız?

Halk kültürünün hemen her dalında araştırma-derleme çalışması yapılması ve bunların arşivlenmesi, yayımlanması gerekir. Çünkü içinde yaşadığımız yüzyıl çok hızlı değişmektedir. Bu değişim geleneksel kültürümüzü de hızla değişime uğratmaktadır. Yapılacak bilimsel çalışmalarla yapılacak derlemelerin değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir.

 

* Halkımıza ve genç kuşaklara sanatınız ve çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Genç kuşaklar internet çağı ile birlikte kitap okumayı, yazmayı unutur gibi oldular. Onun için yazdıklarımız-araştırma çalışmalarımızı konuyla direkt ilgili kişi ve meslektaşlarımızdan başkasına ulaştıramıyoruz. Özellikle gençlere kitap okumalarını ve yazı yazmalarını (şiir, öykü, makale vb.) öneriyor Şahin…

 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56