SÖZ USTALARI

SÖZ USTALARI
 
Kendilerini sorgulamaktan çekinmeyenler;
“Türküleri tekrar etmediğim sürece tekledim.
Ruhi SU
 
Yaşam biçimini renklendiren, kültürel gelişimini tamamlamaya çalışan insanlara farklı gözle bakanlar;
“Minder çürütenlerle, yürek büyütenleri aynı kefeye koymayın.”
Prof. Dr. Oğuz LAV
 
Sözün, dalga boyunu yakalayanlar;
“Pişir pişir söyle sözü, arasında ham bulunur.”
HATAYİ 
    
İç dinamizmi yakalayan insanların, davranışlarındaki tutarlılığı gözlemleyenler;
“İş disiplini olan insanlara, dışarıdan disiplin gerekmez.”
Metin BABAROĞLU
 
Doğuştan söz duyarlılığına sahip olanlar;
“Düğümler elbet çözülür bir gün
İskender olmayı bilirsen eğer”
Ebru KAPDAN
(15 yaşında söylediği)
 
Birkaç değerin, insan yaşamındaki önemine inanalar;
“Elinde su, hava, ışık ve dost sevgisi kaldıysa üzüntü çekme”
GEOTHE
 
Tanrıyı severken, korkmadan eleştirenler;
“Ne saltanat verdin en devlet verdin
Ya niçin getirdin dünyaya beni”
ÂŞIK DERTLİ
 
Sevgide açıklık ve dürüstlüğü ön planda tutanlar;
“Ben bir yar isterim deruni dilden
Sarf ede varını geldikçe elden
Beni setreyleye adudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış”
ÂŞIK HASAN HÜSEYİN
 
Sözü, söz olmaktan çıkarıp, boyutlarını sonsuzlaştıranlar;
“Öyle bir söz söylemek gerek
Melekler de bilmez ola”
YUNUS EMRE
 
Paranın ve devlet gücünün her zaman geçerli olmayacağına inananlar.
"Güven gez güven gez
Dağda olur güven gez
Ne varlığa bel bağla
Ne devlete güven gez"
KÖROĞLU
 
Paylaşmanın, yaşama farklı boyutlar ve renkler kattığını kanıtlayanlar;
“Paylaşılmayan dostluk benim neyime”
VEDAT GÜNYOL
 
Gelişmişliğin, beni aşmakla mümkün olacağını söyleyenler;
Gelişmişlik, benden bize geçmektir.”
(Kolektif yaşamın önemi)
METİN SÖZEN
 
Sevgiliye olan özlemi, şiirin ince diliyle anlatanlar;
“Selamın geçiyor besbelli, yeşerdi telgraf direkleri.”
Niyazi AKINCIOĞLU
 
Aşkın ve sevdanın çağdışı düşüncelerle yok edilmesine karşı çıkanlar;
“Özgür aşkı savunanlar, yok edilmemeli”
Salman RÜŞDÜ
 
Her şeyin insanla başlayıp insanla bittiğine inananlar;
“Her şey, bir insanı sevmekle başlar.”
Sait Faik ABASIYANIK
 
Karanlığı yok etmenin tek yolu, mücadele olduğunu savunanlar;
"Karanlığa küfredeceğine bir mum yak."
KONFÜÇYÜS
 
Küçük beyinlerin, toplumların gelişmesinde bir hiç olduğunu görenler;
“Elli yıldır, küçük beyinlerin dar kafalarda yarattıkları fırtınalarla boğuştuk.”
Çapa Tıp Fakültesi Doktor
 
Sanatın evrenselliğine inanalar;
"Sanat, hem dilsiz gibi hem de bütün dillerden üstün."
Adnan BİNYAZAR
 
Sevginin insanı değiştiren en büyük güç olduğunu işleyenler;
“Annem göğsümün üçüncü dili”
Oğuz ÖZDEM
 
İki gönül arasında uzaklık aramayanlar;
“Lalenin yarası var
Kaşında karası var
Altı aylık yolda oturur ama
Diz be diz yarası var”
MANİ
 
Ayrılığı aşka dahil edenler;
"Ayrılık sevdaya dahil."
ATTİLA İLHAN
 
Cemal’in yüreğinin aynası olduğuna inanalar;
“Her yüz ayrı bir öykü yazar”
OKTAY RIFAT
 
Acıyla dil arasında bağ kuranlar;
“acı, insanı dilsizleştiriyor”
Özdemir İNCE
 
Düşüncelerinin gücünü , halkının sevdasından alan ve bu yolda ölümü bile umursamayanalr;
"İşte hançer işte başım keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"
Pir SULTAN ABDAL
 
Aydınlık dünyayı, yüzlerce yıl önce beyinlerinde ve yüreklerinde olgunlaştıranlar;
“Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
MEVLANA
 
Sevgide, siteni inceleştirenler,
“Hasta düştüm yataklarda yatarım
Yanıma gelmedin çürük narınan”
ARGUVAN TÜRKÜSÜ
 
Bir tomurcuğun açmadan önceki sancılarını duyanlar;
“Al yanakta al kırmızı gülleri
Deremedim gül yüzlü yar küstün mü”?
ÂŞIK VELİ


Akıl fukaralığını espriyle anlatanlar;
“Eşeği ahırda bıraktık, semeri sırtımız asardık”
Mustafa BEKTAŞ
 
 Ustaları tanımlarken,  ustalaşan kalemler;
“Mehmet Fuat; edebiyatımızın maestrosu”
Eray CANBERK
 
Şiirin köklerine inmeden, şiir ırmağında yüzmeden, şiirin dilini öğrenmeden şairim diyenlere seslenenler;
“Genç şairler, mürekkeplerine fazla su karıştırıyorlar.”
BALZAK
 
Sözcükleri oya gibi işleyenler;
“Sil gözlerini ay tutulmasın.”
Adnan YÜCEL
 
Kültür mozaiğinin güzelliğini yazanlar;
“Her dağ bir efsane taşır omuzlarında
Her çocuk dilinde bir öykü Anadolu’da”
Hüseyin BAŞARAN
 
Kendini aşan kişilere şapka çıkartanlar;
“Kendisini aşan kişi yarışın birincisidir.”

 
Düşlerin, şairlerin kanadı ve kolu olduğuna inananlar;
“Biz şairlerin düşleri, düşüncelerinin üç adım önünde yürür.”
Melih Cevdet ANDAY
 
Kültürü, insan coğrafyası görenler;
“Fikir vadisinden ırmaklar geçer
Eğilir serviler suyundan içer”
Mehmet KARAKOÇ
 
Servetlerinin gücüyle ayakta kalanlara mesaj verenler;
“Parayı kendi yerine oturtan insan, kendini nereye oturtabilir?”
Şükrü ERBAŞ
 
Hüseyin BAŞARAN, İstanbul, 2005
 

Bilgi Kaynağı: Süleyman Özerol
 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56