CHP'NİN YENİ ANAYASA TASLAĞINDA LAİKLİK YENİDEN TANIMLANACAK

CHP’nin anayasa taslağında laikliğin başlangıç bölümünde tanımlanması isteniyor.

CHP'NİN YENİ  ANAYASA TASLAĞINDA LAİKLİK YENİDEN TANIMLANACAK

CHPnin yeni anayasa taslağındavatandaşlıkyerineyurttaşlarkavramı önerilirken; laikliğin bir maddede ve ayrıca Başlangıç bölümünde açıkça tanımlanması, anadilde öğretim”, “seçimlikdin dersi, barajın yüzde 5e indirilmesi gibi düzenlemeler yeralıyor. CHPnin anayasa taslağının temel ilkeleriyle ilgili çalışmasındayeni anayasanın cumhuriyetin kazanımlarını koruyan ve bu kazanımları yeni ilke, kurum ve kurallara göre geliştirenbir metin olacağı vurgulandı. CHPnin bu konudaki temel ilke, görüş ve değerlendirmeleri şöyle:

Vatandaşlık değil, yurttaşlar”: Türkiye cumhuriyeti yurttaşlığıbaşlığı altında Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşur. Dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri nedenlere bağlı olmayan yurttaşlık kanunun gösterdiği koşullarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen durumlarda yitirilirdüzenlemesinin yer alması isteniyor.

En az yüzde 40 kadın: Kanun önünde eşitlikmaddesine Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Kadınlara karşı doğrudan ve dolaylı her türden cinsiyet ayrımcılığı yasaktıreklemesi yapılacak. Ayrıca Kadınlar ve erkeklerin TBMMde eşit temsili esastır. Ancak her durumda kadınlar ya da erkeklerin TBMMdeki oranları yüzde 40tan az olamazifadesinin anayasa girmesi ve Siyasi partilerin uyacakları esaslararasında siyasi partilerin genel merkez ve il örgütlerinin yönetim ve karar organlarında kadınlar ve erkekler en az yüzde 30 oranında temsil edilirdüzenlemesinin de yer alması öngörülüyor.

Laiklik tanımı: Laiklik ilkesinin siyasal nedenlerle ve kaygılarla da olsa farklı olarak tanımlandığı ve bu tanımların çoğunun kavramsal olarak laikliğin gerçek anlamını ifade etmekten uzak olduğu ve farklı tanımların günümüzde büyük karmaşa ve yanlış uygulamalara yol-açtığıgözününe alınarak anayasının bir maddesinde (örneğin 1982 anayasasının 24. maddesinin son fıkrasında olduğu gibi) ve ayrıca anayasının başlangıçbölümünde tanımlanması isteniyor. Taslakta yeni bir tanım önerilmiyor, ancak Laiklik ilkesi, demokrasinin ve çağdaş yaşam anlayışının temel güvencesidir. Laiklik ilkesinden ödün verilerek Türkiyenin hiçbir sorunu çözülemezdeniliyor.

Anadilde öğretim”: Resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkçe dışındaki ana dillerini öğrenmeleri ve geliştirmeleri için Türkçeden başka dillerde yapılacak derslerin bağlı olacağı esaslar kanunla belirlenirdüzenlemesinin anayasada yer alması isteniyor.

Halk girişimi”: En az 500 bin seçmen veya en son yapılan seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5ini alan partiler tek başlarına veya oyları birlikte hesaplandığında aldıkları oy oranı yüzde 10u geçen partiler ortak olarak halkoylamasına gidilmesini isteyebilecek. Yurttaşlar topluluğuna yasa teklifi getirme hakkı veriliyor.

YÖK kalkıyor: YÖKün kaldırılması ve Yüksek Öğretim Eşgüdüm Kurulunun oluşturulması öngörülüyor.

Medyada tekelleşmeye son: Devlet, basın ve haber alma özgürlüklerinin çoğulcu bir toplum yapısının gereklerine uygunluğunu sağlayacak önlemleri alır, tekel oluşmasını önlerdeniliyor. Görsel ve işitsel ileşitim özgürlüğünün ayrı bir madde halinde düzenlenmesi öneriliyor.

Cumhuriyet

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56