HÜKÜMET MERALARA EL KOYABİLECEK

Kararname’ye göre bir ildeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde 5’i, yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 yıllığına isteyenlere tahsis edilebilecek.

HÜKÜMET MERALARA EL KOYABİLECEK

648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre bir ildeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde 5’i, yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 yıllığına isteyenlere tahsis edilebilecek.

Hükümet, mera, yaylak ve kışlakları talep edenlere tahsis edecek. Hükümetin 18 Ağustosta yürürlüğe soktuğu 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre bir ildeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde 5i, yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 yıllığına isteyenlere tahsis edilebilecek.

İmar yetkisini belediyelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aldığı ve koruma kurullarını ortadan kaldırdığı için son dönemde çok tartışılan 648 sayılı KHKnin, aynı zamanda mera, yaylak ve kışlakları da ranta açtığı ortaya çıktı. Hükümetin 648 sayılı KHKnin 23. maddesi ile, 3194 sayılı İmar Yasasına eklediği düzenleme şöyle:

Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler... talep sahiplerine bedeli karşılığından yirmidokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde... inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geçmemek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, kullanım şekline... ilişkin esas ve usuller, bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Aynı maddedeki Mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedelleri alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir hükmü ile de mera, yaylak ve kışlakların turizm yatırımcılarına verilmesinin önü açıldı.

Böylece aynı konuda seçim öncesi AKPli vekiller tarafından Meclise sunulan yasa önerisi, hükümet tarafından yürürlüğe sokulmuş oldu.


Cumhuriyet

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56