SATILMADIK NE KALDI ?

Tarım arazileri sınırsız yapılaşmaya açıldı. Köprüler, yollar özelleştiriliyor.Hükümet, Meralardan sonra tüm tarım arazilerini de yapılaşmaya açacak bir düzenlemeye gitti. Özellikle kıyı şeridindeki nitelikli tarım arazilerinin üzerine serbestçe lüks konutlar ve turistik tesisler kurulabilecek.

SATILMADIK NE KALDI ?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tarım arazilerini yapılaşmaya açacak düzenleme

Tarım arazileri satılık

Hükümetin 17 Ağustos’ta yürürlüğe soktuğu çok tartışılan 648 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile mera, yaylak ve kışlaklardan sonra tüm tarım arazilerini de yapılaşmaya açacak bir düzenleme getirdiği ortaya çıktı.

Hükümet, imar yetkisini belediyelerden alıp yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği ve koruma kurullarını kaldırdığı için çok tartışılan 648 sayılı KHK’de tarım arazilerini de yapılaşmaya açacak bir düzenleme yaptı. KHK ile 3194 sayılı İmar Yasası’nın 27. maddesi değiştirilerek “Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar” başlığı altında “Köy yerleşik alan sınırı içerisinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir” hükmü getirildi.

Tarım yerine yazlık rantı

Ege Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı “Bu değişikliğin Türkçesi şu: Köy yerleşim alanı sınırları içinde tarım arazisinin niteliği dikkate alınmadan her türlü yapılanma gerçekleştirilebilir” derken, Ziraat Mühen-disleri Odası Başkanı Turhan Tuncer de değişikliği şöyle değerlendirdi: “Köylerde yapılacak yapılarla ilgili olarak daha önce sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için sağlanan istisnaların yapılan değişiklikle herkese tanınması, tarım arazilerinin hızlı bir şekilde tahribine yol açacak uygulamaların başlangıcını oluşturacaktır. Özellikle kıyı şeridindeki köy yerleşim alanları ve çevreleri tarım arazilerinin özellikleri dikkate alınmaksızın tümüyle ranta açılacak; nitelikli tarım arazilerinin üzerine serbestçe lüks konutlar ve turistik tesisler kurulabilecektir.”
 
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyollar 25 yıllığına özelleşiyor

Tüm yollar satılık

Ön yeterlilik başvusu süresi 12 Eylül’de başlacak ihalenin son teklif verme tarihi 15 Aralık olacak. Geçici teminat tutarının 200 milyon dolar olacağı ihalede, ihale şartname bedeli de 50 bin dolar olacak.

Ekonomi Servisi - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), “Boğaziçi Köprüsü”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu” ve birçok otoyolun da içinde bulunduğu otoyolları tek paket halinde 25 yıllığına “işletme haklarının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.
Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 200 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak.

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. ÖİB’nin otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesi hakkında ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre ÖİB, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; bağlantı yolları ile birlikte “Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu”, “Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu”, “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu”, “Toprakkale-İskenderun Otoyolu”, “Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu”, “İzmir-Çeşme Otoyolu”, “İzmir-Aydın Otoyolu”, “İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu”, “Boğaziçi Köprüsü”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu” ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları (OTOYOL), tek paket halinde birlikte satılacak.
 

Cumhuriyet

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56