ZORUNLU DİN DERSİNE 24 SAATLİK OTURMA EYLEMİ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Zorunlu Din Derslerine Karşı 24 Saatlik Oturma Eylemi yapacak.

ZORUNLU DİN DERSİNE 24 SAATLİK OTURMA EYLEMİ
* Hükümeti AİHM’ kararını uygulamaya davet ediyoruz.

* Zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmelidir.

12 Eylül Askeri Darbesi’ni gerçekleştiren askeri yönetim, ülkemizde yaşamın her alanını, kendi bakış açısına göre düzenledi. Hemen hemen müdahale etmediği ve değiştirmediği yasa kalmadığı gibi, darbe mantığı ile de bir çok yeni yasa yaptı ve yürürlüğe koydu. Tek tip insan yaratmayı hedefleyen darbeciler, faşist zihniyetlerinin ürünü olarak Anayasa’nın 24. maddesiyle Alevileri asimile etmek için din derslerini zorunlu hale getirmişlerdir.

Anayasa metnini irdelediğimizde anayasanın yine 24. maddesi herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğunu belirtmektedir. Böyle bir özgürlük varsa herkes dini inanç özgürlüğüne sahipse ve hiç kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanıp suçlanmayacak ise, din kültürü adı altına yapılan din eğitimi, neden ilköğretim okullarında ve ortaöğretim okullarında zorunludur? Anlamak olanaklı değildir. Sahte bir laiklik anlayışı ile gözler boyanmak istenmektedir. Laiklik ilkesinin Anayasa'nın korumasında olmasına rağmen, yine Anayasa'nın 24. maddesi ile din kültürü adı altında konulmuş olan zorunlu din dersleri ile, Anayasa'nın 2. ve 4. maddelerine aykırı davranılmaktadır.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği on yılı aşkın süredir, din kültürü adı altında yapılan zorunlu din eğitiminin kaldırılması için mücadele yürütmektedir.

Din kültürü dersinde, dinler hakkında bir genel kültür verilmemektedir. Din kültürü adı altında sünnilik eğitimi ve öğretimi yapılmaktadır. Bu eğitim üstelik, 10 yaşındaki çocuğa zorla verilmektedir. Çünkü Anayasa'nın 24. maddesi din kültürü eğitimini zorunlu dersler arasında saymaktadır. Yine AKP hükümetinin göz boyamak ve kendisini AB’ye karşı savunabilmek için din derslerinin sayfalarının arasına serpiştirdiği sözde Alevilik bilgileri de Alevileri ve Aleviliği asimile etme amacına dönük şekilde yazılmıştır. Bizler, Aleviliğin de zorla devlet eliyle okutulmasına karşıyız.

Din kültürü adı altında, zorla yaptırılan bir inancın öğretilmesi, ülkemizde nüfusu 20-25 milyonu bulan Alevi-Bektaşileri asimile etmeye yönelik bir uygulamadır.

Ayrıca, zorunlu din dersinde yapılan eğitim ile, çocuklarımıza biat etmeleri öğretilmekte, 10 yaşından itibaren biat eden, tartışmayan, sorgulamayan evet efendimci bir nesil yetiştirilmektedir.

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan ve ülkemizi bugün, şeriatçı zihniyetin bağnaz düşüncelerine ve uygulamalarına mahkum hale getiren zorunlu din dersi uygulamasına yönelik, yargının hemen hemen her alanından, red kararları verilmekte ama AKP iktidarı, tüm yargı kararlarına karşı direnç göstermeye devam etmektedir.

12 Eylül Anayasa’sının 24. Maddesindeki “Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” Hüküm nedeni ile, yıllardan beri Alevi inanç sahibi yurttaşlarımızın çocuklarına, “din kültürü ve ahlak bilgisi adı altında, zorunlu din dersi” olarak dini eğitim verilerek, bu yol ile Aleviler asimile edilmektedir.

Sadece Alevilerin değil Türkiye’nin sorunu olan zorunlu din dersine karşı Alevi örgütlerinin yıllardır verdikleri hukuk ve demokrasi mücadelesi, örgütlülüğümüzün önderliğinde sürmektedir.

Çağımız “insan”ın ve “insan haklarının” öne çıktığı bir çağ olup her türlü hümanist düşünce ve inanç serbestçe örgütlenmeli ve inancın gerekleri yerine getirilmelidir. Artık, tekçi anlayış ve uygulamalar terk edilmelidir.

Devletin dini ve inancı olmaz. Çağdaş, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim için “Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” kaldırılmalıdır. Devlet din eğitim ve öğretimi yapmamalıdır.

Avrupa Birliğine girme konusunda istekli görünen siyasi iktidarın, bu çelişkiyi öncelik ve ivedilikle ortadan kaldırması, başta Alevi’ler olmak üzere laiklikten yana tüm yurttaşlarımızı “Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” cenderesinden kurtaracağına inanıyor, tüm demokratik, laik ve özgürlükçü kamuoyundan bu konuda destek ve girişim bekliyoruz.

9 Ekim CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA GÜVENPARK'DA 24 SAATLİK OTURMA EYLEMİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA YAYGIN VE SÜREKLİ HALE GELECEKTİR.

DEMOKRATİK KAMUOYUNU DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.


Tarih : 9 Ekim 2010 Cumartesi

Saat : 12.00

Yer : Kızılay - Ankara

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği"

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56