İşte Yağmalanan Halk Kültürümüze Sahip Çıkma Örneği

Bir insandan para çalarsan sadece çalanı ilgilendirmektedir. Yalnız bu çalınan eserler o bölgenin veya yörenin ortak değerleridir, duygularıdır ,üzüntüsüdür, sevincidir kısaca her şeyidir siz bunların hepsini bir den çalmış olursunuz.

İşte Yağmalanan Halk Kültürümüze Sahip Çıkma Örneği
31.05.2017 tarihindeNe Yazık Ki Halk Kültürü Yağmalanıyorbaşlıklı Sayın Süleyman Özerol’un katkı sunduğu haberimizde Arguvan’ı Arguvan yapan, miraslarını uzun yıllardır yiye yiye bitiremediğimiz, sahipsiz halk ozanlarımızın türküleri gasp edilmeye devam ediliyor demiştik.

Bu konuda sözde bir sanatçı hakkı olmadığı halde türküleri MSG isimli kuruluşta kendi adına kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Ekberi Müzik (Ali Ekber Gülbaş ve Oğlu Mihmani Gülbaş’ın Firması)  Mihmani Gülbaş bu konuda önemli bir girişim yaptı. Bu eserleri kendi adına kaydettiren sözde sanatçıya ait olmadığını gerçek sahipleri adına tescil edilmesi hususunda (MSG)  Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne kendi adına yazılı ve elde ettiği delilleri ile birlikte başvuruda bulundu.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği yaptığı inceleme sonrasında 14 Temmuz 2017 tarihinde 010/2017 Sayılı karar ile sözde sanatçının eserlerin kendine ait olduğu hususunda belge sunamadığı, kendisine ait olduğunu ispatlayamadığını belirtip yargı yolu açık olarak eserlerin ANONİM olarak tesciline karar vermiştir.

 “Ben yolcuyum helallaşak sabahtan”
“Bu gelin yaylayı yaslı yaylamış”
“Dereler coşarsa göller neydecek”
“Sevdasın çektiğim oy nazlı dilber”

Süleyman Özerol daha öncede Türkülerimizden bazılarını birileri babalarının malı gibi bir yerlere kaydedip sonra da bundan yararlanıyorlar. Belki de yarım yüzyıldan fazla bir zaman önce dinlediğimiz türküleri, yaşı daha 40-50 bile olmamış kişiler, “söz ve müzik benim” diyerek kendi adlarına kaydettiklerini gördüğünüzde şaşmayınız.  Nasıl içlerine sindirebiliyorlar acaba?    Demişti.

Bizde aynısını tekrar ediyoruz,nasıl içlerine sindirebiliyorlar acaba? 

Demek ki istenirse bir şeyler yapılabiliyormuş.

Her fırsatta süslü sözlerle, Arguvanlı ozanlarımıza ve kültürümüze sahip çıktıklarını iddia ederek hiçbir şey yapmayanlara duyurulur.

Mihmani Gülbaş’a (Ekberi Müzik) ve bu konuda bilgi ve katkı sunanlara teşekkür ederiz.
www.arguvanhaber.com


Mihmani Gülbaş'ın yaptığı başvuru dilekçesi ve MSG kararı örnek olsun diye yayınlıyoruz.

MSG GENEL SEKRETERLİĞİNE (MİHMANİ GÜLBAŞ DİLEKÇESİ)
        Türk halk müziğinde her yörenin kendine has müzikleri ve folkloru vardır. Bununla beraber bazı illerin sade kendine has müzikleri mevcuttur. Arguvan   ağzı uzun  hava,kırık hava ve deyişleri kendine   has  yörenin, acılarını, yokluklarını, hasretini, gurbetini, sevdasını  türkülerle anlatmışlar bu yaşanmışlıkları.Bu şekilde yörede üretilen eserleri o yöre ile ilgili yada ilgisi olmayan kişilerin burada yakılmış olan türküleri kendi üstüne alıp ve bundan ticari rant içerisine girmesi o bölgede ki insanların yaşanmışlıklarını,çalması demektir.
 Bunları anlatmamdaki sebep sizin üyeniz bulunan  (…………….’den kaynaklanmaktadır.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğup büyüyen fakat biraz sonra aşağıda belirteceğim eserleri üzerine alması hem şahsım ve bunu paylaştığım Arguvanlıları’da üzmüştür. Kendisine eserleri kendi üzerinden düşürmesini söylediğimde bunun kendisine ait olmadığını (YASLI GELİN) hatta Abdullah Papur’un da okuduğunu fakat düşürmeyeceğini ifade etmiştir.Fakat sonradan gördüm ki bununla birlikte birkaç eseri de kendi üstüne almıştır.
       Yaptığım araştırmada şu an  …………..’in yaslı gelin ismini vermiş olduğu eser aynı anda Mesam’da Ali Sağlam söz ve müziğin kendisine ait olduğunu ve buna klip çekerek yayınlatmış olduğunu gördüm.Maalesef bu eser onunda değil.Onunla da ilgili olarak Mesam teknik bilim kuruluna dilekçe ile müracat etmiş bulunmaktayım.Bunun la ilgili olarak Mesam dan bilgi alabilirsiniz.
      Halk müziği geçmişi yüzlerce hatta belki bin yıl önceye dayanmaktadır.Fakat Türkiye’de Kültür Bakanlığın’ca bandrol hayata geç geçmiştir.Tahminimce 1985-yada 1986 yıllarına dayanmaktadır.Bandrol den önce de Türkiye’nin Her yöresinde olduğu gibi Malatya’da da  bulunan özel bant stüdyoları  o yörenin sanatçılarına kayıtlar yapıp bunları satmaktaydılar.Kendi yörem olan Malatya’da resmi olarak albümler çıkmaya başlayınca onlar eskiden okunan o resmi olmayan Kayılardan faydalanarak albülerine okumaya başladılar.Tabi bazıları bu eserlerin kendilerinin olmadığı halde uyanıklık yapıp kendi üstüne almaktadır.Kendi yörem Arguvan’ın şöyle bir özelliği daha var.O yöre deki yöresel sanatçılar genelde bir makamda türkü söylemeye başlayınca daha önceden başka makamda söylediği türküyü de onun içine katarak devam ederler.
      Bu eserle ilgili yapmış olduğum araştırmada 1971-1972 yıllarında  o zamanlar Malatya’da bulunan stüdyo Kayhan tarafından yapıldığına dair size vermiş olduğum Aşık çobani’nin cd sinde yer almaktadır.Yukarıda belirttiğim gibi o zamanın özel bant kayıt stüdyolarında yapmıştır.O kayıtta Aşık Çobani’nin üçüncü özel bantı olduğunu belirtmekte aynı zaman da araştırmamda Aşık Çobanin 12 adet özel bantı olduğu yönündedir.(Aşık Çobani öğrendiğim kadarıyla 6 yıl önce ölmüştür)
Yine bu eseri (ARGUVANLI SANATÇI MUHARREM TEMİZ BU ESERE BU GELİN YAYLAYI,YİNE ARGUVANLI SANATÇI MURAT YALÇINKAYA BU GELİN İSMİ İLE OKUMUŞTUR.) yine Malatya’da bulunan özel bant stüdyolarından olan Umut bant stüdyosunda Ali Abbas Aslüntürk okumuştur.Orda makam farkı bulunmaktadır.Ali Abbas Aslantürk ‘ten sonra Arguvanlı sanatçı Muharrem Temiz 04.06.2003 yılında kalan müzikte yapmış olduğu albümde Ali Abbas Aslantürk’ü kaynak kişi göstermiştir.Yine Arguvanlı sanatçı Murat Yalçınkaya 26.01.2004 yılında Özgüler Kasetçiliğe yapmış olduğu albümde Ali Abbas Aslantürk ü kaynak kişi olarak göstermiştir.Yine İstanbul’da bulunan Arguvan ve Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 1997 yılında yapmış olduğu albümde yine Ali Abbas Aslüntürk’ü kaynak kişi göstermiştir.Aynı eser TRT kayıtlarında da Ali Abbas Aslüntürk olarak geçmektedir.
       Aynı eseri ………………23.10.2000 yılında Gümüş Müzik firmasına okumuş  dediğim gibi o zamanlar söz ve müzik bölümü olmadığı için sadece eser adları yazılmaktadır.Ek’ te  sunacağım eser işletmede gördüm ki Bu ayrılık devam eder bir zaman ve pınarın yolunu cılga eylemiş eserleri de kendi üstüne almış bulunmaktadır.Bu eserlerle ilgili bilgileri aşağıda bilginize sunacağım.
İkinci olarak yine aynı eser işletmede yer alan “Bu ayrılık devam eder” isimli eser Yine Arguvanlı olan 1913-1975 yılları arasında yaşayan Aşık Bektaş’a aittir.Ali Sezer burada eser üzerinde oynamalar yaparak eserin sözlerini  değiştirmiştir.Bununla ilgili bilgiler 27.09.1989 yılında Özgür elektronik firmasında çıkan albümde Cemal Öztaş tarafından okunan albümde okumuş olup aynı zamanda yıllar sonra Aşık Bektaş ‘ın çocukları tarafından çıkartılan kitap ile birlikte Aşık Bektaş’ın ölmeden önce kenki ağzından okumuş olduğu kayıtta sizin bilginize sunulacaktır.
Yine 23.10.2000 tarihli eser işletmede yer alan Pınarın Yolunu cılga eylemiş isimli eser  Malatya’lı sanatçılar Akbabalar İkilisi albüm Bayar Müzik etiketi ile 60023 numaralı şekilde çıkmıştır.Edindiğim bilgiye göre bu albüm 1987 yılında çıkmış.
 
Tabi ………………. bunlarla da sınırlı kalmamış Arguvan yöresine ait herkes tarafından bilinen “ Dereler Coşarsa “isimli eseri de kendi üzerine kaydettiğini gördüm.
Bu eseri Arguvanlı Sanatçı Çetin Bulut 1992 yılında Özgür Elektronik te Ayrılığın Yetti cana isimli albümde okumuş ve yine Arguvanlı sanatçı Erhan Yılmaz 20.06.1996 yılında özgüler kasetçiliği okumuş bulunmaktadır.
Yine araştırmalarımda üyeniz ………………… Sevdasın çektiğim oy nazlı dilber isimli eseri de kendi üstüne aldığını gördüm.
Bu eseri Özgüler firması tarafından 1993 yılında Naki Yoksuli okumuş ve anonim yazmıştır.Yine aynı eseri 2000 yılında Özgür Elektronik firmasında Cemal Öztaş okumuş anonim yazmıştır.
Yine araştırmalarımda Üyeniz……………. Herkes tarafından bilinen ve Arguvan Yöresine ait olan “Dağlarınan Taşlarınan” isimli eseri de kendi üstüne almaktadır.
Bu eseri 17.06.1997 tarihnde Koç Müzik tarafından çıkartılan albümde adı Yeşil Ördek  adıyla okunan dağlarının taşlarınan isimli eseri Ali Abbas Aslantürk okumuştur ve anonim yazmaktadır.Yine bu eserin gündeme gelmesini sağlayan 02.04.2003 yılında Duygu Müzik etiketiyle Musa Eroğlu okumuştur.Burda kaynak kişi olarak Arguvanlı Ali Adıgüzel’i göstermiş ve derleyen Musa Eroğlu yazılmaktadır.
Bir bölgenin,yörenin ve ya birilerinin eserlerine sahip çıkarak kendini sanatçı zanneden kişilerlerle mücadele etmek gerekir.Çünkü bir insandan para çalarsan sadece çalanı ilgilendirmektedir.Yalnız bu çalınan eserler o bölgenin veya yörenin ortak değerleridir,duygularıdır,üzüntüsüdür,sevincidir kısaca her şeyidir siz bunların hepsini bir den çalmış olursunuz.Bu şekilde ki kişiler aynı zamanda bir meslek birliğinde yer alıyorsa aynı zamanda o meslek birliğine de zarar vermektedir.Çünkü o zaman o meslek birliği bu şekildeki eser hırsızlarına kuçak açmış bulunmaktıdır.Meslek birliklerine düşün bu şekil de eser sahibi olan insanları kendi içinden ayıklamalarıdır.Hem hakkaniyet adına hem türküler adına hem de kendi adına bunları ayıklamalıdırlar.
 
Bu eserlerle ilgili olarak gerekli incelemenin yapılarak tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.
 
E   K   L   E   R                         :
1-YASLI GELİN için (BU GELİN) AŞIK ÇOBANİ CD
2-ALİ ABBAS ASLANTÜRK CD
3-MUHARREM TEMİZ ESER İŞLETME KALAN MÜZİK
4-MUHARREM TEMİZ DOST İLE DEMLER KASETİ
5-MURAT YALÇINKAYA ESER İŞLETME ÖZGÜLER KASETÇİLİK
6-MURAT YALÇINKAYA SEN  AKLIMA GELİNCE KASET
7-ARGUVAN VE KÖYLERİ EĞİTİM VAKFININ ÇIKARTMIŞ OLDUĞU KASET
8-BU AYRILIK DEVAM EDER İÇİN  CEMAL ÖZTAŞ  BEN YOLCUYUM HELALLEŞEK  İSMİ İLE ÖZGÜR ELEKTRONİK ESER İŞLETME
9-AŞIK BEKTAŞ KİTAP KAPAĞI HAYATI VE ŞİİRİN TAMAMI
10-SEVDASIN ÇEKTİĞİM OY NAZLI DİLBER İÇİN    AŞIK NAKİ YOKSULİ ÖZGÜLER KASETÇİLİK  ,CEMAL ÖZTAŞ ÖZGÜR ELEKTRONİK
11-DERELER COŞARSA ÇETİN  BULUT ÖZGÜR ELEKTRONİK ,ERHAN YILMAZ ÖZGÜLER KASETÇİLİK  ESER İŞLETMESİ
12-PINARIN YOLUNU CILGA EYLEMİŞ İÇİN BAYAR MÜZİK TARAFINDAN ÇIKARTILAN 1987 YAPIMI KASETİN KARTONETİ
13-DAĞLARINAN TAŞLARINAN İÇİN KOÇ MÜZİK TARAFINDAN ÇIKARILAN  ALİ ABBAS ASLANTÜRK YETMİYESİCE İSİMLİ  ESER İŞLETME BELGESİ (YEŞİL ÖRDEK) KASET VE CD Sİ , YİNE DUYGU MÜZİK TARAFINDAN ÇIKARILAN MUSA EROĞLUNUN SELE VERDİM ESER İŞLETMESİ VE KASET KARTONETİ
14-ALİ SEZER ‘İN 23.10.2000 TARİHLİ GÜMÜŞ MÜZİKTE ÇIKAN ESER İŞLETMESİ
 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2017, 15:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

YORUMLAR
cem
cem - 6 yıl Önce

değerlerimize sahip çıkan ekberi müzik-mihmani gülbaş'a teşekkürler

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56