3 KASIM ALEVİ MİTİNGİNE ÇAĞRI

BİZ ALEVİLER 3 Kasım 2013 Pazar Günü saat 12.00'de İnkarcılığa, Asimilasyona karşı, Eşit Yurttaşlık ve İnanç Özgürlüğü İçin… KADIKÖY MEYDANINDA BULUŞUYORUZ!...

3 KASIM ALEVİ MİTİNGİNE ÇAĞRI

BİZ ALEVİLER NE İSTİYORUZ,

 İnanç özgürlüğünün,hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın,tüm inançlara tanınmasını istiyoruz.

    Birey ve Alevi toplumu   olarak inancımızın yasal statüye kavuşturularak özgürce yaşanmasını istiyoruz. İnancımızla ilgili ya da inancımızın temelini oluşturan ibadet şekline ve ritüellere yöneticilerin ya da bir grubun karar vermesi evrensel ve tabii insan haklarına aykırı olup,hiçbir hükümetin bu inancı tayin ve tesbit hakkı olamaz.

 Asimilasyoncu ve yok sayıcı politikalara karşıyız.

-          Cem evi cami’nin karşıtı olmadığı gibi ortak bir yanı da yoktur. Bu nedenle ortak cemevi- cami projeleri ülkemizde kardeşçe yaşayan farklı inançları bir birine düşürme ve asimilasyondan başka bir sonuç doğurmayacaktır.Zorlama ve belirli amaçlara yönelik bu sinsi politikalardan vaz geçilmelidir.

  Laik bir yönetimde Zorunlu din dersin ve  Diyanet işleri  olamaz.

-          Zorunlu din dersleri  uygulamasına son verilmelidir.Bir ülke hem laik  hem de   Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle sadece  Sunni-Hanefi mezhebine hizmet eden bir kurum dayatmasıyla bireylere inançsal baskı yapamaz. Bu nedenle Diyanetin hemen kaldırılmasını  ve  Devletin belirli inançları finanse etmesi uygulamasına son verilmelidir. 

Sosyal barış, birlik ve beraberlik için taksit taksit siyasi amaçlara yönelik uygulamalara son verilip,eşit yurttaşlık , demokratik hak ve özgürlükler evrensel değerler nazara alınarak defaten ve derhal hayata geçirilmelidir.

-          Ülkemizde sosyal barış, birlik ve beraberlik  Başbakan’ın ayrıştırıcı dil ve uygulamalarıyla zedelenmiştir. Bu nedenle eşit yurttaşlığı hayata geçiren.toplumun huzur ve barışını sağlayan politikalara derhal dönülmeli ve  hayata geçerilmelidir.Taksit taksit ve değişik kesimlere  taviz gibi algılanan  göstermelik paketlerden vazgeçilmelidir.

 Alevilere ait inanç merkezlerinin el konulan taşınmazları ve diğer varlıkları vakit geçirilmeksizin geri verilmesini istiyoruz   

-          Tarih boyunca inkâr edilen, katliamlara uğratılan asimile edilmeye çalışılan Alevilerle ilgili bu uygulamalar derhal sonlandırılmalı, inançlarına saygı duyulmalıı, Hacı Bektaş Veli Dergâhı Şahkulu,Garipdede,Erikli Baba v.s gibi  tüm Alevi dergâh ve inanç merkezlerinin taşınmaz malları ve diğer varlıkları aynı amaca hizmet eden  Alevi kurumlarına  derhal bedelsiz olarak geri verilmelidir.Tıpkı Rum,Ermeni ve Suryani mallarının iadesi gibi.    

Tüm Alevi katliamları aydınlatılmalı toplum vicdanı rahatlatılmasını hemen istiyoruz.

-          Başta Sivas  Çorum.Maraş,Gazi Mahallesi katliamları  olmak üzere tüm Alevi katliamlarının aydınlatılmasını ve  bu katliamlar yapanlar  hakkında zaman aşımının kaldırılmasını, sorumlu kişilerin devlet ve halk önünde hesap vermesini istiyoruz        

-          Kamu ve özel sektörde Aleviler hakkında uygulanan dışlayıcı uygulamalara ve Cemaat tekeline son verilmelidir.

-          Devlet bürokrasisinde  ve özelsektörde Aleviler dışlamakta ve ayırımcılığa tabi tutulmaktadır. Son dönemlerde bu uygulamalar  açıkça hukuksuz olarak pervasızca uygulanmaktadır. Alevi işadamlarına  cemaat baskılarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz Laik  Türkiye cemaatlerin, müritlerin, efendilerin ülkesi olamaz.

  Mahalle  baskısına son verilmeli zorunlu din dersi acil olarak kaldırılmalıdır.

-          Alevi çocuklarına yapılan mahalle baskısı ailelerin özgür seçimini engelemektedir.Bu neden zorunlu seçmeli olarak belirlenen din eğitimi,velilerin  başvurması halinde  seçilmeli ve uygulanmalıdır.Mevcut yöntemle Aleviler ,yaşadıkları baskılar nedeniyle mecburiyeten din derslerini seçmek zorunda kalmaktadırlar. Bu uygulama ,bu konuda verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararların  aykırı olarak sürdürülmektedir..

İktidar kendi Alevisini yaratmak için kurduğu paravan dernekleri kurmaktan vazgeçmelidir

-          Her fırsatta Alevilerin birlik olmadığını söyleyen aralarında inançsal anlamda bir anlaşma yok diyerek, paravan Alevi dernekler ve vakıflar kurup aramıza nifak tohumlarını atmaya çalışan zihniyeti teşhir edeceğiz.Tarihleri  boyunca hiçbir iktidarın uydusu olmayan Aleviler,bu tür sunni oluşumlara şiddetle karşı çıkmakta ve gerçek kurumlarıyla özgün inançlarını yaşamak istemektedir.

Örgütlenme özgürlüğü, toplu gösteri ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır 

-          İleri demokrasi deyip ülkemizde yaşayan halkların sendikalaşmasına emeğine sahip çıkmasına engel olan ileri demokrasiyi sadece başörtü sanan ve halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyen zihniyetin değişmesini ve gerçek  bir demokrasinin egemen kılınmasını  istiyoruz.

   40 bin Alevinin öldürülmesinde sorumlu olan Yavuz Sultan Selim İsminin kamusal alanda kullanılmasını istemiyoruz

-          Tarihsel gerçeklikler dururken yüreğimizdeki katliam acılarını her defasında alevlendirenler son olarak 3 Köprüye Yavuz adını vererek bir kez daha bizi yok sayan ,ayrıştıran ve aşağılayan zihniyete şiddetle karşı çıkıyoruz.Kin ve nefret duygularını körükleyen bu tür uygulamalara derhal son verilmeli,Alevileri horlayacı,aşağılayıcı ifadeler taşıyan tüm kitap ve belgelerden bu ifadelerin ayıklanmasını istiyoruz.

   Alevilerin İbadet yeri Cem evidir

-          Cem evlerimizin, ibadet yerimiz olduğu konusunda vakit geçirilmeksizin yasal düzenlemeler yapılmalıdır.İbadet yerimizin neresi olduğu konusunda tek yetki sahibi bizler olup,hiç bir iktidar ve Devlet bizim adımıza karar verme hakkına sahip değildir.Tabii insan hakkndan olan bu hakkımızın derhal teslim edilmesini istiyoruz 

 Ve Alevilere Çağrımız

Gelin hep birlikte, insanlığın tarihsel yürüyüşü sürecinde bugüne dek elde ettiği ve yarattığı evrensel değerler ve bu değerlerle örtüşen öğretimizin ilkeleri ışığında; hiçbir iktidara, siyasi partiye bağımlı kalmadan bağımsızlık çizgimizi koruyalım,güçlerimizi birleştirelim.Adil ve yaşanılır bir dünya ;demokratik,laik,çağdaş , eşit yurttaşlığa ve barışa dayalı bir Türkiye projesinde yerimizi alalım Dava insanlık davasıdır. İnsani olan her şey bizimdir diyen bir toplumun bireyleri olarak insanlığa, barışa, doğaya hizmetimizi güçlendirelim.

Demokratik kitle örgütlerine çağrımız,

Haksızlığa ve zülme karşı koymak için,insanlığın ortak değerlerini hayata geçirmek için,gerçekten demokratik,laik çağdaş bir Türkiye için,halkların ve inançların kardeşliği için,doğanın korunması için,düşünce  ve inanç özgürlüğü için birlikte olalım,03.Kasım .2013 günü Kadıköy meydanında buluşalım.

Demokratik, laik, özgür, halkların kardeşliğine ve eşit yurttaşlık temeline dayalı bir Türkiye’yi birlikte yaşama geçirelim.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56