SÜLEYMAN ÖZEROL VE HÜSEYİN ŞAHİN’İN ARGUVAN TÜRKÜLERİ KİTABI YENİDEN DÜZENLENİP YAYINLANDI

Süleyman Özerol ve Hüseyin Şahin’in hazırladığı alanında tek olan belgesel niteliğindeki kitabın genişletilmiş yeni baskısı okurlarını bekliyor. Geçmiş yıllarda baskısı yapılmış olan ancak tükenen kitap çalışması tekrar gözden geçirildi ve “Atma yöresi türküleri ve türkü notaları da eklenerek okurlara sunuldu.

SÜLEYMAN ÖZEROL VE HÜSEYİN ŞAHİN’İN ARGUVAN TÜRKÜLERİ KİTABI YENİDEN DÜZENLENİP YAYINLANDI

Süleyman Özerol ve Hüseyin Şahin’in hazırladığı alanında tek olan belgesel niteliğindeki kitabın genişletilmiş yeni baskısı okurlarını bekliyor. Geçmiş yıllarda baskısı yapılmış olan ancak tükenen kitap çalışması tekrar gözden geçirildi ve “Atma yöresi türküleri ve türkü notaları da eklenerek okurlara sunuldu.

“ARGUVAN TÜRKÜLERİ/ Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi” adlı uzun yıllar süren araştırmaya dayalı olarak hazırlanan kitabın kapağında “Eli Kulağa atıp türkü söylemek” eylemini çağrıştıran bir resim bulunuyor.

Kitap 682 sayfadan oluşmakta olup, kitapta Arguvan yöresi ezgileri halkbilimi açısından ele alınarak çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir:

 1-  Araştırma Alanı İle İlgili Bilgiler

2- Anadolu Halk Türküleri ve Arguvan Havalarının Halk Müziğimizİçindeki Yeri

 3- Arguvan Türkülerinin Müziksel Yapısı ve Yayılım Alanı

 4- Arguvan Türkülerinde Dil ve Ağız Özellikleri

 5-Arguvan Türküleri İle Başka Yörelerde Söylenen Türkülerin Söz-Ezgi Yönünden Benzeşimi/Etkileşimleri; Âşıkların/Halk Şairlerinin Şiirlerinden Etkilenmelerve BenzeklerinDeğerlendirilmsi

6-Başka Yörelerde Söylenen Türkülerle Söz BenzerliğiEtkileşimlerinin Değerlendirilmesi…

7-Âşıkların/Halk Şairlerinin Şiirlerinden Etkileşimler ve Benzeklerin Ortaya Çıkışının Değerlendirilmesi

8-Âşıkların/Halk Şairlerinin Şiirlerinden Etkileşimler veBenzeklerinOrtaya ÇıkışınınDeğerlendirilmesi

9-Ezgiler Yönüyle Oluşmuş Yakın Etkileşimler

10- Çamşıhı ve Yöresi Türküleriyle Olan Etkileşimler

11-Barak Türküleriyle Olan Etkileşimler

12-Eğin Türküleri İle Olan Etkileşimler

13-Arguvan Yöresinde İş ve OyunTürküleri

14-Hon Türküleri ve Diğer İşTürküleri

15-Halk Oyunları Oynanırken SöylenenTürküler

16-Diğer Yörelere Ait Olan Oyunlar veTürküler

17- Arguvan TürkülerindeDeyişler-Duazlar-Mersiyeler           

18-Arguvan Türkülerinde Geçen Deyimler-Kalıp Sözler veSözGrupları.

 19-Türkü Metinlerinde Geçen Deyimler-Kalıp Sözler ve KullanıldıklarıDizelerdenÖrnekler

 20- Arguvan Türkülerinde Yakınmalar veİlençler

 21-Arguvan TürkülerindeBenzetme-Yakıştırma-Beklenti-Arzuve İsteklerin Dile Getirilmesi

22- Arguvan Türkülerinde Simgesellik

23-Arguvan Türkülerinde Geçen Sözcüklerin Adlandırma-Açıklama-Tanımlama-Benzetme YönleriyleKullanımları

24-Bazı TürkülerinÖyküleri   

25-Arguvan Türkülerini Okuyanlar İle İlgiliBilgiler    

26-Arguvan Türküleri (TM)-Söz Başları ve Metinleri

27- Atma Yöresi Türküleri

28-Arguvan Türkülerinden Söz Eden Bazı İlkKaynaklar

         a)Halk Okuma Kitabı

 1. Ahmet Caferoğlu’nun Derlemeleri
 2. Şemsi Belli’nin Yazılarında ArguvanTürküleri/ Yayla Türküleri
 3. Arguvan Köylerinde Bağlama ve Cura
 4. Malatya Köy Türkülerine Toplu Bir Bakış
 1. Celal Yalvaç Arşivinde Bulunan Derleme Defterinde ArguvanTürküleri
 2. TRT Repertuarı ve Notaya Alınan Arguvan Türküleri
 3. TRT Repertuarına Girmiş Arguvan Türküleri
 4. TRT Repertuarına Girmiş Türkülerden Arguvan Türküleriyle SözbaşıBenzerliği Olanlar
 5. Söz ve Ezgi Yönünden Arguvan Türküleriyle BenzeşenTRTRepertuarına Girmiş Sivas ve Çamşıhı YöresiTürküleri
 6. Arguvan Olgusu Dergisindeki Notaya Alınmış Türküler
 7. Arguvan Ezgileri-I Kitabındaki Notaya Alınmış Türküler
 8. Malatya Musiki Folkloru Kitabındaki Türküler
 9. Notalar

Kitabın içeriği yukarıda belirtilen ana başlıklar altında detaylandırılarak bilimsel bir bakışla kaleme alınmıştır.

Süleyman ÖZEROL ve Hüseyin ŞAHİN’in Arguvan ezgileri konusunda halkbilimi bakış açısıyla hazırladıkları çalışma, yöntemi bakımından sahasında bir ilk olmaktadır. Yazarlar;  Arguvan yöresi ezgileriyle ilgili eksikliklerin en aza indirilebilmesi için etnomüzikoloji bilimi yönüyle konunun uzmanlarınca daha kapsamlı bir bakışla genişletilerek yeni incelemelerin yapılmasının bütünselliğin sağlanması açısından önemli olduğu üzerinde de durmaktadırlar.

682 sayfalık bu hacimli kitap tükenmek üzeredir. Fiyatı kargo dahil 250 TL. dir. Elden satışlarda ise 200 TL. dir. Satışı Ankara’da Süleyman ÖZEROL(0555 858 12 44) – Malatya’da Hüseyin ŞAHİN 0544 313 23 44) ve Ersoy EREN’den temin edilebilir.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 21:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56