ARGUVAN HALKI ONURLUDUR HAKKI OLMAYAN BİR ŞEY İSTEMEZ

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arguvan Yoncalı Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi.Arguvan halkı onurludur, hakkı olmayan bir şeyi istemez, hakkını da ister ama siz bizi oyalıyorsunuz, kandırıyorsunuz ve 2010 bütçesine ödenek koymadığınız takdirde orada açlık grevine başlayacağım, bunu söylüyorum. Eğer yapmayacaksınız "yapmıyoruz" deyin.

ARGUVAN HALKI ONURLUDUR HAKKI OLMAYAN BİR ŞEY İSTEMEZ
Yoncalı barajı için 2010 bütçesine ödenek koymadığınız takdirde orada açlık grevine başlayacağım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya

1) Malatya-Kapıkaya ve Boztepe barajlarının sulama kanalları ihaleleri ne zaman yapılacaktır?
499.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arguvan Yoncalı Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya


1) Malatya-Arguvan Yoncalı Barajı 2010 yılında iz bedelden çıkartılacak mı? Bu konudaki açık ve net görüşünüz nedir? Baraj inşaatına 2010 yılında başlanacak mı?

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Afyonkarahisar) -Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/1946) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabımdır: Efendim, Boztepe Barajı, malum olduğu üzere, 2/9/1997 tarihinde ihale edilmiş ve 28/11/1997 tarihinde işe başlanmıştır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - On üç yıl… On üç yıl Sayın Bakanım, dikkatini çekerim.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Barajın sulama sahasının klasik sistemden -iptidai sistemdi- borulu sisteme dönüştürülmesiyle alakalı olarak yapılan planlama revizyon çalışmaları sürdürülmekte olup onay safhasına gelinmiştir. Yaklaşık 11.697 hektarın kapalı sistemle sulanması öngörülen projelerin yapımı 2010 yılı içerisinde ihale edilecektir, sulama projesi. Proje yapımının tamamlanmasından sonra ise inşaat ihalesine geçilecektir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - On üç yıl sonra mı Bakanım?

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Kapıkaya Projesi, 20/01/1998 tarihinde ihale edilmiş ve 25/06/1998 tarihinde işe başlanmıştır. Ancak Yüksek Planlama Kurulu kararı gereğince 2003-2006 yılları arasında iz bedelle durdurulmuştu. Bu proje, Malatya Kapıkaya Sulaması Uygulama ve Kamulaştırma Planları Proje Yapımı işi ihale edilmiş ve 2010 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır. İnşaat ihalesi, proje çalışmalarını müteakip tamamlanacaktır. Biliyorsunuz, barajın inşaatına büyük hız verdik, bitiyor Sayın Vekilim.
Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/1947) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabımdır: Yoncalı Barajı, 1995 yılında ihale edilmiş ve 96'da işe başlanmıştır ancak Yüksek Planlama Kurulu kararı gereğince 2002 yılı sonunda iz bedelle durdurulmuştur. Projede planlama revizyonu çalışması devam etmekte olup çalışma neticelerine göre gereği yapılacaktır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - Sayın Bakanım, 2010'a kadar, maşallah, Yüksek Planlama Kurula götürdünüz, şimdi planlama, revizyon geldi. Arguvan halkı onurludur, hakkı olmayan bir şeyi istemez, hakkını da ister ama siz bizi oyalıyorsunuz, kandırıyorsunuz ve 2010 bütçesine ödenek koymadığınız takdirde orada açlık grevine başlayacağım, bunu söylüyorum. Eğer yapmayacaksınız "yapmıyoruz" deyin. On yedi yıldır oyalıyorsunuz, 1997'den bu yana… Arguvan halkının Yoncalı Barajı'na hakkını istiyoruz. 1997 yılından bu yana oyalıyorsunuz. Ben bir milletvekili olarak utanıyorum Arguvan halkından. Sizler benden daha çok üzüntü duymalısınız ama sizlerde bu duyarlılığı göremiyorum.
İki: Malatya'da, iktidarınızda bir tane baraj açmadınız. On üç yıl geçmiş, on dört yıl geçmiş, on yedi yıl geçmiş. Hâlâ daha bir tane barajın kurdelesini kesmediniz. Lütfen -iki tane gölet- bunu böyle bilin.
Yoncalı Barajı konusunda bir kez daha sizi Arguvan halkı adına duyarlılığa davet ediyorum.

BAŞKAN
- Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.
Sayın Bakan, buyurunuz.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Efendim, şimdi özellikle şunu belirteyim: Malatya'da pek çok barajın geçmiş dönemde ihalesi yapılmış ama bunlardan…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - Hiçbiri açılmadı Sayın Bakan! Hiçbirini açmadınız! Bir tane kurdele kestiniz mi?

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Bir dakika, müsaade edin. Ben sizi dinledim.
Kapıkaya Barajı'nı biz çok önemli olduğu için yıldırım hızıyla tamamlıyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - Sekiz sene geçti.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Bunların projeleri de, sulama projeleri de bitmek üzere, ihale edeceğiz ancak Yoncalı Barajı'nda çok büyük problem var, teknik olarak projede hatalar var, düzeltilmesine ihtiyaç vardı.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - Tamam.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Bunu çok açık söyleyeyim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
(Malatya) - Açık, net.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU
(Devamla) - Yani bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizzat kendim takip ediyorum. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Kaldı ki Malatya'ya biz hakikaten çok büyük yatırımlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Göletler, sulama tesisleri… Bakın, şu anda Çerkezyazı sulamaları, onların ana kanalları bitti, sulama tesisleri bitiyor. Bunlar gerçekten çok önemli.
 
 
 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56