ÇPD'YE GÖRE MALATYANIN NÜFUS VE SEKTÖREL GELİŞİMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak onaylanan 30 yıllık yol haritasna göre Arguvanda 2040 yılı için öngörülen birincil sektörü hayvancılık olarak belirlenmiştir. Yerleşimin mevcut yoğunluğu 20 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 1.941 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 2.586 kişi olan ilçenin öneri yoğunluğu 25 kişi/ha olarak kabul edilmiştir.

ÇPD'YE GÖRE MALATYANIN NÜFUS VE SEKTÖREL GELİŞİMİ
30 yıllık yol haritasna göre Arguvanda  2040 yılı için öngörülen birincil sektörü hayvancılık olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak onaylanan ve Malatya, Elazığ, Bingöl Tunceli illerini kapsayan 1/ 100.000 Çevre Düzeni Planına (ÇDP) göre Malatya ve 45 yerleşim alanının nüfus ve sektörel gelişiminin 30 yıllık yol haritası çizildi.
 
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi, turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgede bulunan çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözüm kararlarının verilmesinin yanı sıra yer altı ve yerüstü kaynaklarının belirlenmesi ve yapılaşmasına yol göstermesi nedeniyle 'bölgenin anayasası' olarak tanımlanan planda Malatya için önemli kararlar yer alıyor. 
 
Bölge anayasasının, Malatya merkez ve 45 yerleşim birimi için sektorel, nüfus ve yapılaşma alanında çizdiği yol haritasında; Battalgazi, Kale Dilek, Şahnahan, Hasırcılar gibi bir çok yerleşim alanının gelişimlerini durdurulması önerilirken, aralarında Yeşilyurt ilçesi ile Bostanbaşı, Gündüzbey, Yakınca, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Topsöğüt gibi yerleşim alanlarının gelişiminin organik bağlarının bulunması ve birlikte çalışmaları nedeni ile Malatya merkez ilçe ile birlikte değerlendirdi. 
 
Çevre Düzeni Planına göre yerleşim alanlarının öncü sektörleri, nüfusu ile gelişimleri yönündeki yol haritası ise şöyle: 
 
Malatya; Hizmet sektörü önde
İl Merkezinin, mevcut eğilimler, potansiyeller ve geliştirilen stratejiler sonucunda 30 yıllık yol haritasında sektörel anlamda birinci sırayı hizmet sektörü alırken, sırası ile sanayi- tarım ve lojistik sektörlerin Malatya’nın ekonomik gelişimine öncü olacağı öngörüldü. 
 
Gelişme 7 yerleşim birimi ile birlikte öngörüldü
Merkez ilçe, çeperinde bulunan Hanımınçiftliği, Orduzu, Topsöğüt, Bostanbaşı, Yeşilyurt, Yakınca ve Gündüzbey yerleşim birimleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Mevcut durumda bu yerleşimlerin birlikte çalışması ve organik bağlarının bulunması nedeniyle bu yaklaşım benimsenmiştir. Öngörülen nüfusun bu yerleşim alanları üzerine yönlendirilmesi hedeflenmiştir. 
 
Malatya Merkez ve adı geçen yedi yerleşimin mevcuttaki toplam nüfusu 447.240 kişi, ortalama mevcut yoğunluk ise 91 kişi/ha‟dır. Malatya ilinin mevcut eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda 2040 yılı için nüfus kabulu1.089.946 kişi, gelişme alanı olarak da 2.544 ha alan öngörülmüştür. 
 
Beydağı; Arıcılık 
Malatya Merkez ilçesinin güneydoğusunda bulunan Beydağı beldesinin ekonomisi arıcılık, dokumacılık, hizmetler ve ticaret sektörlerine dayanmaktadır. 
 
Beldenin mevcut yoğunluğu 66 kişi/ha ve nüfusu 1.939 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 3.745 kişi olan yerleşimin yoğunluğu 38 kişi/ha olarak önerilmektedir. Bu doğrultuda 2040 yılı için yeni yerleşim alanı gereksinimi karşılamak amacıyla 70 ha‟lık gelişme alanı imar planı doğrultusunda önerilmiştir.
 
Dilek; Tarım 
Verimli tarım arazilerine sahip Dilek beldesi’nde 2040 yılı için öngörülen hakim sektör tarımdır. 
 
Dilek beldesinin imar planı incelendiğinde, yürürlükteki imar planına aykırı gelişimlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu eğilimi durdurmak ve verimli tarım arazilerini korumak amacıyla gelişme yönü, iki kopuk yerleşik alanı bağlayıcı ve lineer bir nitelikte belirlenmiştir. 
 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 50 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfus 8.029 kişi, 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 11.781 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 70 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2040 yılı için gerekli olan yeni yerleşim alanı 10 hektardır.
 
Erenli: Ticaret
Erenli beldesi,  2040 yılı için öngörülen öncül sektör ticarettir. 
 
Mevcut yoğunluğu 60 kişi/ha olup, mevcut nüfusu 1.290 kişi ve 2040 yılı için kabul edilen nüfus ise 1.910 kişi olan yerleşimin mevcut yoğunluğu korunmuş ve 2040 nüfusu için gerekli olan yerleşim alanı için, imar planı dahilinde 10 hektarlık alan yerleşime açılmıştır. Beldenin gelişimi sınırlayıcı unsurlar olan fay hattı ve tarım arazileri nedeniyle gelişim yönü olarak doğu ve batı yönleri tercih edilmiştir.
 
Şahnahan:Tarım 
Şahnahan Beldesinin 2040 yılı sektörel kararı, mevcut eğilimler, potansiyeller ve oluşturulan stratejiler sonucunda tarım olarak belirlenmiştir. 
 
Yeni yerleşim alanlarına gerek yok  
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 25 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 3.682 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 5.403 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 35 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2040 yılı için gerekli yerleşim alanının mevcut yerleşim alanı içinde çözülebileceği tespit edilmiştir. 
 
Tarım arazileri mutlak korunmalı 
Yerleşimin çevresinde bulunan tarım arazileri ve meyve bahçelerinin korunması amacı ile gelişme alanı önerilmemiştir. Mevcut durumda dağınık ve lineer bir yerleşim dokusuna sahip yerleşimin çevresindeki tarım alanları mutlak olarak korunmaktadır.
 
Yaygın: Ticaret 
Yaygın beldesi için 2040 yılı için öngörülen hakim sektör ticaret olarak belirlenmiştir. 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 179 kişi/ha„dır. Mevcut nüfusu 1.612 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 2.387 kişi olan yerleşimin yoğunluğu 170 kişi/ha olarak önerilmiştir. Yerleşimin mevcut durumda verimli tarım arazileri ile çevrili olması, beldenin makroformunu sınırlamaktadır. 2040 yılı yeni yerleşim alanı gereksinimi için 14 hektarlık alan, mevcut imar planı doğrultusunda önerilmiştir.
 
Akçadağ: Turizm 
Geçmişten günümüze kadar önemli karayolu bağlantılarının kesişim noktasında kalan ve çok eskiye dayanan tarihi ile Akçadağ’ın ciddi turizm potansiyelleri sahiptir. Bu sebeple yerleşimin öncül sektörü turizm, ikinci sektörü ticaret, üçüncü sektörü tarım ve dördüncü sektörü hizmetler olarak belirlenmiştir.
 
Yeni yerleşim alanları batı yönünde
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 75 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 7.762 kişi ve 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 15.659 kişi olan ilçenin fay hattına yakınlığı nedeni ile yoğunluğu değiştirilmemiştir. 2040 yılı nüfusu için gereken yeni yerleşim alanı 102 ha olup yerleşimin batısında önerilmiştir.
 
Bahri: Tarım
Bahri Beldesi, yerleşimin mevcut eğilimleri ve verimli tarım arazilerine sahip olması, beldede tarımı öncü sektör olarak ön plana çıkarmaktadır. 
 
Beldenin mevcut yoğunluğu 26 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 2.172 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 3.880 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 36 kişi/ha‟dır. 2040 yılı yeni yerleşim alanı gereksinimini karşılamak amacı ile 25 ha‟lık gelişme alanı imar planı doğrultusunda önerilmiştir.
 
Kozluca: Tarım 
Kozluca beldesi, 2040 yılı için öngörülen birincil sektör, mevcut eğilimler ve var olan potansiyeller doğrultusunda tarım olarak belirlenmiştir. 
 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 30 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 1.345 kişi; 2040 yılı nüfus kabulü ise 2.403 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 50 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. 
 
İmar planında bulunan alternatif alanlar kabul edilmemiştir
Bu bağlamda 2040 yılı yerleşim alanı gereksinimini karşılamak için gerekli olan 2 hektarlık alan, imar planı dahilinde önerilen gelişme alanlarından karşılanmıştır. İmar planında bulunan diğer gelişme alanları, tarım alanları üzerine gelişimi durdurmak amacı ile kabul edilmemiştir.
 
Ören: Hayvancılık 
Beldenin hayvancılık potansiyeli yüksektir. Bu nedenle 2040 yılı için öngörülen birincil sektör hayvancılıktır.
 
Yoğunluk düşürüldü 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 55 kişi/ ha‟dır. Mevcut nüfusu 2.276 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 3.252 kişi olan yerleşimin fay hatlarına yakınlığı nedeni ile yoğunluğu düşürülüp, 45 kişi/ha olarak öngörülmüştür. 2040 yılı nüfusunun gerekli konut ihtiyacını karşılamak için imar planı kapsamında 32 hektarlık gelişme alanı önerilmiştir.
 
Arapgir: Hayvancılık 
Arapgir arazi konumu nedeniyle .hayvancılık sektörü, yerleşim için birincil sektör olarak belirlenmiştir. 
 
Yeni Gelişme Alanları
İlçenin mevcut yoğunluğu 26 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 6.145 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 11.740 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 35 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 2040 yılı için gerekli yeni yerleşim alanlarının karşılanabilmesi için 103 ha gelişme alanı imar planı doğrultusunda önerilmiştir.
 
Arguvan: Hayvancılık 
İlçenin 2040 yılı için öngörülen birincil sektörü hayvancılık olarak belirlenmiştir. 
 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 20 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 1.941 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 2.586 kişi olan ilçenin öneri yoğunluğu 25 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. 
 
Riskli yerleşim alanları boşaltılmalı 
Mevcut yerleşim dokusu dağınık olan ilçenin imar planı incelendiğinde heyelan ve kaya düşmesi riski olan alanlarda mevcut yerleşimlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanların boşaltılması gerekmektedir. İmar planında ilçenin kuzeyinde önerilen bu alanlardaki gelişme de durdurulmalıdır. 2040 yılı için yeni yerleşim alanı gerekmemektedir.
 
Battalgazi: Turizm ve tarım 
Malatya’nın en eski yerleşimi olan Battalgazi’nin mevcut kültürel ve arkeolojik yapısı, ilçede turizmin birincil sektör olarak öngörülmesinde etkili olmuştur.
 
Tarım arazilerinin korunması amacıyla yoğunluk sınırlı tutuldu
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 60 kişi/ ha‟dır. Mevcut nüfusu 16.977 kişi, 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 25.209 kişi olan ilçenin çeperinde bulunan tarım arazilerinin korunması amacı ile yoğunluğu 80 kişi/ha olarak belirlenmiştir.
 
Mevcut imar planı, tarım arazilerini yapılaşmayla yok ettiğinden kabul edilmedi
Bu bağlamda 2040 yılı yerleşim gereksiniminin mevcut dokunun yoğunlaştırılması ile çözümlenmesi önerilmektedir. İlçenin çevresinde bulunan tarım arazileri mutlak olarak korunmaktadır. Mevcut imar planı, önerilen yerleşim alanlarının tarım alanları üzerinde olmasından dolayı kabul edilmemiştir.
 
Hasırcılar: Gelişim durduruldu!
Belde, Karakaya Barajı’nın kısa mesafe koruma kuşağında yer almaktadır. Bu durumdan dolayı gelişimi durdurma kararı alınmıştır. Mevcut yoğunluğu 95 kişi/ha‟dır. Yerleşim tamamıyla tarım arazileri ile çevrilidir.
 
Hatunsuyu: Tarım
Beldenin sahip olduğu verimli tarım arazileri, tarımı birincil sektör olarak ön plana çıkarmaktadır.
 
Yerleşim için yeni alanlar açılmaması gerekir
Beldenin mevcut yoğunluğu 50 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 4.665 kiĢi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 6.845 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 70 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Mevcut doku, imar planı dışında gelişmeler içermektedir. 2040 yılı yerleşim gereksinimi için yeni alan açılması gerekmemektedir.
 
Darende: Ticaret, sanayi ve lojistik
Yedi bin yıllık bir tarihe dayanan Darende, Hitit’lerden kalma bir yerleşim merkezidir. 
2040 yılı için öngörülen sektörler sırasıyla ticaret, sanayi, lojistik ve hizmetlerdir. 
 
Mevcut yoğunluğu 41 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 9.295 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 24.032 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 88 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. İlçenin gelişme potansiyellerinden dolayı nüfus artış hızı yüksektir. Gelişme alanları önerilirken mevcut kırsal ve dağınık yapının kentsel bir yapıya geçmesi hedeflenmiştir. Öneri gelişme alanı 47 ha'dır.
 
Aşağı Ulupınar: Tarım 
Beldenin 2040 yılı ekonomik gelişiminin tarım temelli olması öngörülmüştür. 
Yerleşiminin mevcut yoğunluğu 40 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 2.526 kişi ve 2040 yılı projeksiyon nüfusu 3.707 kişi olan yerleşimin mevcut yoğunluğu değiştirilmemiştir. 2040 yılı nüfus kabulü için gerekli olan 28 hektarlık yeni yerleşim alanı, imar planı öneri alanlarından karşılanmıştır.
 
Ağılbaşı: Tarım 
Beldenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Mevcut nüfus yoğunluğu 31 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 1.502 kişi; 2040 yılı projeksiyon nüfusu ise 2.204 kişi olan yerleşimin öneri nüfusu yoğunluğu 35 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. 2040 yılı yerleşim gereksinimi için imar planı doğrultusunda 16 ha‟lık gelişme alanı önerilmiştir.
 
Ayvalı: Balıkçılık ve tarım 
Beldenin günümüzdeki hakim sektörleri olan balıkçılık ve tarımın, 2040 yılı için de devam edeceği öngörülmektedir. 
 
Yerleşimin güneyi bağ bahçe düzeni, kuzeyi ise yoğun yerleşim dokusuna sahiptir. İmar planında ağaçlandırılacak alanların yerleşik doku ile çakıştığı tespit edilmiştir. 
 
İmar planına kısmen uyulmamıştır 
Kuzeydoğuda bulunan meyve bahçelerinin korunması amacıyla, imar planının bu bölümünde alınan planlama kararlarına uyulmamıştır. 
 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 60 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 4.067 kişi; 2040 yılı projeksiyon nüfusu ise 4.646 kişi olan yerleşimin yoğunluğu sabit tutulmuştur. 2040 yılı yerleşim gereksinimi için 6 hektarlık gelişme alanı yasal, yapay ve doğal eşiklerin uygunluk gösterdiği alanlarda önerilmiştir.
 
Balaban: Hizmet-ticaret ve tarım 
Beldenin lokomotif sektörleri sırasıyla hizmetler, ticaret ve tarımdır. 
Mevcut yoğunluğu 112 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 2.584; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 4.616 olan yerleşimin öneri yoğunluğu 96 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Mevcut imar planı incelendiğinde; yerleşim yapısının, ÇDP strateji ve plan kararlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 2040 yılı için gerekli 25 ha'lık gelişme alanı, imar planında önerilen gelişme alanlarından karşılanmıştır
 
Ilıca: Balıkçılık 
Yerleşimin öncül sektörü balıkçılıktır. 
Mevcut yoğunluğu 29 kişi/ha, mevcut nüfusu ise 1.798 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 2.054 kişi olan yerleşimin öneri yoğunluğu 35 kişi/ha„dır. 
 
Aykırı bir takım yerleşimler olmasına rağmen 
Mevcutta imar planına aykırı bir takım yerleşimler olmasına rağmen, genel olarak imar planı doğrultusunda bir gelişme göstermiş olan yerleşimin yoğunluk artırımı ile 2040 yılı için yeni yerleşim alanına ihtiyacı bulunmamaktadır
 
Yenice: Tarım
Yerleşimin 2040 yılı için tarım odaklı gelişim göstereceği öngörülmüştür. 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 25 kişi/ha‟dır. Mevcut nüfusu 1.967 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 2.886 kişi olan yerleşimin öneri nüfus yoğunluğu 35 kişi/ha olarak belirlenmiştir. 
 
İmar planı kararları doğrultusunda gelişme
Mevcut yerleşim, imar planı kararları doğrultusunda gelişmiştir. Ancak 2040 yılı kabul nüfusu için bu yerleşik alanın yeterli olacağı öngörülmüş olup yeni yerleşim alanı önerilmemiştir.
 
Doğanşehir: Tarım- hayvancılık ve arıcılık  
Doğanşehir Ovası’nda yer alan ilçenin tarım potansiyeli yüksektir. Yerleşim, İl Tarım Master Planında oluşturulan Agro-Ekolojik Alt Bölgeler çalışmasında I.Alt Bölge sınıfında yer almaktadır. Bu sebeplerden ötürü ilçenin öncül sektörü tarım, ikinci sektörü hayvancılık, üçüncü sektörü ise arıcılık olarak belirlenmiştir. 
 
Yeni gelişme alanları önerildi
İlçenin mevcut nüfus yoğunluğu 48 kişi/ha olup nüfusu 10.800 kişidir. İlçenin kabul edilen projeksiyon nüfusu 17.084 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen yoğunluk ise 49 kişi/ha‟dır. 2040 yılı yerleşim gereksinimi için imar planı doğrultusunda 124 ha gelişme alanı önerilmiştir.
 
Erkenek: Tarım  
Erkenek Ovası içinde konumlanan beldede 2040 yılı için öngörülen hakim sektör tarımdır. 
Mevcut yoğunluğu 50 kişi/ha, nüfusu ise 4.779 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 7.013 kişi olan yerleşimde yoğunluk artırımına gidilmemiştir. 2040 yılı projeksiyon nüfusunun yerleşim alanı ihtiyacını karşılayabilecek 40 ha'lık gelişme alanı, imar planında öngörülen alanlardan karşılanmıştır.
 
Gövdeli: Tarım
Tarım sektörü beldede 2040 yılı için hakim sektör olarak öngörülmüştür. 
Yerleşimin mevcut nüfus yoğunluğu 35 kişi /ha‟dır. Mevcut nüfusu 2.496 kişi; 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 3.663 kişidir. Mevcutta dağınık bir yapıya sahip olan yerleşimin daha yoğun bir şekilde gelişmesi hedeflenmiş ve nüfus yoğunluğunun 50 kişi/ha olması öngörülmüştür. Bu kapsamda 2040 yılı için gereken gelişme alanı, mevcut yerleşim alanı içinde çözümlenecektir.
 
Kurucuova: Tarım
2040 yılı için öngörülen öncü sektörü tarım olan yerleşimin mevcut yoğunluğu 70 kişi/ha, nüfusu 3.009 kişi ve 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 4.415 kişidir. 
 
Yoğunluk, fay hatları nedeniyle korundu
Fay hatlarına yakınlığı nedeni ile yerleşimin mevcut yoğunluğu korunmuştur. Bu bağlamda 2040 yılı nüfusu için gerekli olan 21 hektarlık gelişme alanı imar planında kuzey ve güney yönlerinde önerilen yerleşim alanlarından karşılanmaktadır.
 
Polat: Tarım ve hayvancılık 
Yerleşimin, 2040 yılı için hayvancılık ve tarım sektörlerine bağlı olarak gelişim göstereceği öngörülmüştür. 
 
Yerleşimin mevcut yoğunluğu 45 kişi/ha, nüfusu ise 2.429 kişi olan yerleşimin 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 3.470 kişi olarak belirlenmiştir. 
 
2040 yılı için gerekli yerleşim alanlarının saptanması için öncelikle imar planı değerlendirilmiştir. 
 
25 ha’lık yeni gelişme alanı önerisi
Mevcut imar planı uydu görüntüleriyle (2010) kıyaslandığında, planlanan alanlar mevcutta yerleşik alanlar olarak görülmektedir. Bu sebeple imar planı sınırı dışında yapay, yasal ve doğal eşiklerin uygunluk gösterdiği alanlar tespit edilip, yerleşimin doğusunda 25 ha‟lık bir gelişme alanı önerilmiştir.
 
Söğüt: Tarım
Beldenin potansiyellerinin gereği olarak 2040 yılı için öncü sektör tarım olarak belirlenmiştir. 
Mevcut nüfus yoğunluğu 56 kişi/ha, nüfusu ise 2.590 kişidir. 2040 yılı nüfus kabulü 3.800 kişidir. Yerleşimin öneri yoğunluğu 41 kişi/ha olup 2040 yılı için gerekli yeni yerleşim alanı, imar planı doğrultusunda 46 ha olarak öngörülmüştür.
 
Sürgü: Balıkçılık 
Ekonomisi balıkçılığa dayanmaktadır. Yerleşiminin mevcut yoğunluğu 34 kişi/ha, nüfusu ise 3.853 kişidir. 
 
Depremselliği nedeniyle yoğunluk düşürülmeli önerisi 
2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 4.401 kişi olan yerleşimin depremsellik nedeni ile mevcut yoğunluğunun düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda 2040 yılı projeksiyon nüfusu için gerekli olan yeni yerleşim alanı imar planı doğrultusunda 32 ha olarak önerilmiştir. Öneri yoğunluk ise 30 kiĢi/ha‟dır.
 
Doğanyol: Hayvancılık
ilçesinin ana sektörü hayvancılık olarak kabul edilmiştir. 
Mevcut nüfus yoğunluğu 85 kişi/ha, nüfusu 1.774 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 1.946 kişi olan ilçenin, mevcut nüfus yoğunluğu değiştirilmemiştir. 
 
Yeni yerleşim alanları kuzey bölgesine önerildi
2040 yılı kabul nüfusu için gerekli olan 2 hektarlık yeni yerleşim alanının imar planı kapsamında kuzeyde önerilen alanlardan karşılanması öngörülmüştür.
 
Gökçe: Hayvancılık
Yerleşiminin hakim sektörü hayvancılık olarak belirlenmiştir. 
 
Mevcut yoğunluğu 63 kişi/ha, nüfusu ise 924 kişi olan yerleşimin 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusunun 1.013 kişi ve nüfus yoğunluğunun 65 kişi/ha olacağı öngörülmüştür. 
 
Bu kapsamda 2040 yılı için kabul edilen nüfus için gerekli yeni yerleşim alanı 1 ha‟dır. Bu alan mevcut imar planında önerilen gelişme alanlarından karşılanmıştır.
 
Hekimhan: Hayvancılık  
İlçenin 2040 yılı için öncü sektörü hayvancılıktır. 
 
Mevcut yoğunluğu 58 kişi/ha ve nüfusu 7.734 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu ise 11.349 kişi olan ilçenin öneri nüfus yoğunluğu 50 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. 
 
Bu bağlamda 2040 yılı için gerekli olan yeni yerleşim alanı 95 ha‟dır. Gelişme alanları imar planı ve analiz çalışmaları doğrultusunda önerilmiştir.
 
Hasançelebi: Tarım ve hayvancılık 
Yerleşimin ana sektörleri tarım ve hayvancılıktır. Mevcut yoğunluğu 90 kişi/ha, nüfusu ise 2.055 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 3.948 kişi olan yerleşimin yoğunluğunun sabit tutulması önerilmiştir. 2040 yılı için kabul edilen nüfus için gerekli gelişme alanı 21 hektardır. Bu alan imar planı doğrultusunda yerleşimin kuzeyinde önerilmiştir.
 
Güzelyurt: Tarım 
Beldenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Mevcut yoğunluğu 25 kişi/ha; nüfusu ise 2.665 kişi olan yerleşimin 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 3.911 kişidir. Öneri yoğunluk ise 25 kişi/ha‟dır. 2040 yılı için kabul edilen nüfusun gereksinimi için 44 ha gelişme alanı önerilmiştir.
 
İpekyolu: Tarım odaklı gelişme 
Yerleşimin 2040 yılı için tarım odaklı gelişim göstereceği öngörülmüştür Mevcut nüfusu 2.288 kişi olup yoğunluğu 176 kişi/ha‟dır. 2040 yılı nüfus kabulü 3.357 kişi olan yerleşimin öneri nüfus yoğunluğu 58 kişi/ha‟dır. Toplam 45 ha‟lık gelişme alanı, imar planı doğrultusunda yerleşimin doğusunda ve batısında önerilmiştir.
 
Kocaözü: Tarım 
Beldenin 2040 yılı için öngörülen hakim sektörü tarımdır. Mevcut yoğunluğu 45 kişi/ha, nüfusu ise 1.851 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu 2.716 kişi olan yerleşimin mevcut nüfus yoğunluğu değiştirilmemiştir. 2040 yılı yeni yerleşim alanı gereksinimi 20 hektardır. 
 
Yerleşimin fay hatlarının yakınında bulunmasından dolayı beldede yoğunluk artırımına gidilmemiştir. Gelişme alanlarının 16 hektarı güneydoğuda; 4 hektarı ise kuzeyde önerilmiştir.
 
Kurşunlu: Tarım 
Beldenin 2040 yılı için hakim sektörü tarım olarak öngörülmüştür. Mevcut nüfus yoğunluğu 65 kişi/ha, nüfusu ise 2.374 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu 3.484 kişi olan yerleşimin mevcut yoğunluğu değiştirilmemiştir. 2040 yılı yeni yerleşim alanı gereksinimi 18 hektardır. Bu alanın belirlenmesinde doğal, yapay ve yasal eşikler göz önünde bulundurulmuştur.
 
Kale: Yerleşim gelişimine durdurma
Karakaya Barajı‟nın kısa mesafe koruma kuşağında yer alması nedeniyle Kale ilçesinde yerleşimin gelişimini durdurma kararı alınmıştır. Yerleşimin ana sektörleri turizm, ticaret ve hizmetlerdir.
 
Kuluncak: Ana sektör tarım 
Yerleşimin ana sektörü tarıma dayanmaktadır. Toprakları, İl Tarım Master Planında belirlenen Agro-ekolojik bölge sınıflamasında I.Alt Bölge statüsünde bulunmaktadır. 
 
Mevcut yoğunluğu 60 kişi/ha, nüfusu ise 2.354 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu 3.454 kişi olan ilçenin yeni yoğunluğu 70 kişi/ha olarak öngörülmüştür.. 2040 yılı için gerekli yeni yerleşim alanı 10 ha olarak belirlenmiştir. Bu alanın karşılanabilmesi için öncelikle imar planında bulunan öneri yerleşimler değerlendirilmiştir. 
 
İmar Planındaki gelişim alanları kabul edilmemiştir
Planda öneri yerleşim alanlarının büyük bir kısmı mevcut doku olarak görülmektedir. Kalan kısımların tarım alanları ve meyve bahçeleri niteliğinde olması nedeniyle imar planındaki gelişim alanları kabul edilmemiştir. Gelişme alanları doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, yerleşimin doğusunda 10 ha olarak önerilmiştir.
 
Sofular: Tarım  
Yerleşimin hakim sektörü tarımdır. Mevcut yoğunluğu 31 kişi/ha; nüfusu 975 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu ise 1.431 kişidir. Yerleşimin 2040 yılı için nüfus yoğunluğu 35 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2040 yılı için gerekli olan yerleşim alanı 10 ha olarak tespit edilmiştir. Bu gereksinimin imar planından karşılanması öngörülmüştür
 
Pütürge: Hayvancılık ve arıcılık 
Yerleşimin ana sektörleri hayvancılık ve arıcılıktır. Mevcut yoğunluğu 55 kişi/ha; nüfusu 2.751 kişidir. İlçenin 2040 yılı projeksiyon nüfusu 3.665 kişi; yoğunluğu ise 60kişi/ha olarak kabul edilmiştir. 2040 yılı projeksiyon nüfusunun ihtiyaç duyacağı gelişme alanı 12 hektardır. Gerekli yeni yerleşim alanının imar planında önerilen alanlardan karşılanması öngörülmüştür.
 
Nohutlu: Hayvancılık odaklı gelişme
Beldenin 2040 yılı için hayvancılık odaklı gelişim göstereceği öngörülmektedir. Mevcut yoğunluğu 23 kişi/ha; nüfusu 1.316 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu 1.443 kişi, yoğunluğu ise 25 kişi/ha‟dır. 2040 yılı projeksiyon nüfusu için gereken yerleşim alanı mevcut alanda karşılanabilir durumda olduğundan dolayı yeni yerleşim alanı önerilmemiştir.
 
Tepehan: tarım
Dağınık, düzensiz ve düşük yapılaşmaya sahip .ir yerleşim birimi olan belde, tarım sektörüne dayanmaktadır. Mevcut yoğunluğu 145 kişi/ha; nüfusu 1.307 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen projeksiyon nüfusu 1.918 kişi olan yerleşimin öneri nüfus yoğunluğu 91 kişi/ha‟dır. 2040 yılı yerleşim alanı gereksinimi için mevcut imar planı doğrultusunda 12 ha gelişme alanı önerilmiştir.
 
Yazıhan: Tarım ve hayvancılık 
İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılık sektörlerine dayanmaktadır. Mevcut yoğunluğu 20 kişi/ha; nüfusu 2.305 kişidir. 2040 yılı için nüfus kabulü 3.293 kişi olan ilçenin öneri nüfus yoğunluğu 30 kişi/ha olarak belirlenmiştir. 
 
Yeni gelişim alanları önerilmiyor
Yerleşimin çevresi tarım arazileri ile çevrili olduğu için gelişim alanı önerilmemiş olup mevcut yoğunluğunun arttırılması öngörülmüştür.
 
Durucasu: Tarım- Yeni gelişme alanları önerilmiyor
Beldenin ana sektörü tarım olarak belirlenmiştir. Mevcut nüfusu 2.166 kişi olan yerleşim Karakaya Barajı kısa mesafe koruma kuşağında bulunduğu için gelişimi durdurma kararı alınmıştır. Mevcut yoğunluğu 25 kişi/ha olan yerleşime gelişme alanı önerilmemektedir.
 
Fethiye: Tarım 
Beldenin 2040 yılı için öngörülen hakim sektörü tarımdır. Mevcut yoğunluğu 58 kişi/ha; nüfusu 2.374 kişidir. 2040 yılı için kabul edilen nüfusu 3.484 kişi olan yerleşimin öneri nüfus yoğunluğu fay hattına olan yakınlığı nedeni ile 50 kişi/ha olarak kabul edilmiştir. Mevcutta imar planı bulunmayan yerleşimin 2040 yılı yerleşim gereksinimi için gerekli olan 28 hektarlık gelişme alanı doğal, yapay ve yasal eşikler göz önünde bulundurularak önerilmiştir. Yerleşimin çevresinde bulunan tarım alanlarının korunması hedeflenmiştir. 
 
HABER: Yaşar KARAASLAN-Malatya Haber

Malatya Haber

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56