MÜSLÜMANLARIN İŞLEDİĞİ DÜŞÜNCE HARAMLARI

s. Kur’an-ı Kerim’e Göre Günümüz Müslümanları…
Kur’an’da Hristiyan ve Yahudileri anlatan ayetlerde, Hristiyan- Yahudi- Ehl-i Kitab, Musa- İsa Kavmi, kelimeleri yerine
Müslümanlar- Muhammed- Ashab yazın, ne olduğumuz ortaya çıkacaktır.
Aynı hastalıklara, günümüz müslümanları tutulmuş durumdadır.
 
s. Dünya’da Kutsal Şehir- Yapıt- Nehir- Hayvan var mı?
Dinler- mezhepler- ideolojiler söz konusu olduğunda kutsallaştırılmış;
Şehirler- yapıtlar- nehirler- hayvanlar akla geliyor.
Kutsal Sayılan Şehirler- Yapıtlar- Hayvanlar- Nehirler:
Müslümanların kutsal şehirleri; Mekke- Medine- Kudüs.
Şiiler; Hz. Ali başta olmak üzere Masum olduğu iddia edilen İmamlar.
Sünniler; şeyhlerin dergâhları(Mevlana Türbesi) veya köyleri(mesela menzil tarikatı için Menzil köyü kutsaldır)
Tebliğ cemaati; Pakistan- Lahor- Rayvand kasabası.
Hristiyanlar; Kudüs, Vatikan, Ayasofya ve Azizlerin Kiliseleri. Şarap ve Domuz eti.
Yahudiler; Kudüs ve Süleyman Mabedi.
Hindular; İnek ve Ganj Nehri.
Kapitalistler: Banka, Para, Paris, New York vd. Şehirler.
Sosyalistler: Kutsal saydıkları şehirlerden elde bir tek Havana kaldı.
Ve diğer dinler ve şehirler…
Bu dinlere inananlar,
Öyle inanıyorlar ki; bu şehirlere gidenler arınmış, günahları affolmuş, nehirlerinde yıkananlar arınmış, mabedlerine gidenler kutsanmış, hayvanların etinden yiyen ve içeceklerinden içen temizlenmiştir.
Bu şekildeki anlayış; O mekanları tekrar Tapınağa- Puthaneye çevirmektir. Asli halinden uzaklaştırıp, sömürüye dönüştürmektir. Örnekliğinden koparıp şekli hareket edip özünü boşaltmaktır. Ruhunu öldürüp, şekle mahkum etmektir.
Kutsal şehir- yapıt- nehir- hayvan- içecek yoktur. Can- mal- namus- onur kutsaldır.
 
s. Meselemiz;
Allah’tan çok Devlet’e güvenmek…
Allah’tan çok Para’ya sarılmak…
Allah’tan çok ölülerden yardım istemek…
Allah’tan çok Amerika’dan ve İsrail’den korkmak…
Allah’tan çok malı- mülkü sevmek…
Allah’tan çok din adamlarına inanmak…
Allah’tan çok cemaatinin- aşiretinin- ailesinin- tarikatının koruyacağına inanmak…
Allah’tan çok ayetullahların- dedelerin- şeyhlerin cennete götüreceğine inanmak…
Allah’tan çok evlerin- arabaların- AVMlerin- elbiselerin mutlu edeceğini düşünmek…
Allah’tan çok yalancı bilginlerin ilmini bilmeye çalışmak…
 
s. İnsanlar 2’ye ayrılır:
1- İman Edenler.
Hakikat’e bilgi- hikmet- akıl- kalp ve vahiy ile ulaşırlar. Özgürdürler. Akıl- Kalp- Vahiy- Peygamberler ve Hakikat dostlarıyla birlikte iman ederler.
2- İnandırılanlar.
Nefs- Şeytan- Şeytanın Dostları- Liderler- Şeyhler- Alimler- İdeologlar tarafından sahte- yalan- mesnedsiz- hakikati olmayan şeylere inandırılanlar.
 
s. Ekonomi, İman’ın en önemli cüzlerinden biridir.
Ekonomi; aklı- mantığı- pratiği- şekli- sürecine ilişkin Müslümanların kafa yormaları gerekir.
Ekonomi’yi anlamayan- yönlendirmeyen- şekillendirmeyen bir İman; eksiktir- yavandır ve İslam’ı anlamamıştır.
 
s. Dinlerin ritüelleri;
İslam; Namaz kılmak, Oruç tutmak, Hacc’a gitmek,
Kapitalizm; para saymak ve alışveriş yapmak,
Sosyalizm; parti-örgüt binasında yer edinmek,
Liberalizm; kazandığını eğlenerek ve yiyerek yaşamak,
Hristiyanlık; haftada bir kilisede mum kokulu ayin düzenlemek,
Yahudilik; sinagogda nefret ayinleri düzenlemek,
Tarikatlar; dergahta şeyhe tapınma ayinleri düzenlemek,
Alevilik; cemevlerinde ayin düzenlemek.
Budizm; tapınakta her şeye yabancı kalmak…
Ritüellerin şekli, uygulaması ve anlamı; dinin ruhunu ve insanlığa tayin ettiği yönünü gösterir.
 
s. İnsanlığın Birlik ve Barış Yolu: Ümmet
Türkçülüğe- Kürtçülüğe- Arapçılığa- Farsçılığa- Ehl-i Beytçiliğe- Batıcılığa- Amerikancılığa- Siyonizme- Rusçuluğa- Çinciliğe karşı İnsanlığın Tevhidi Birliği; yani Ümmetçilik yegane çıkış yoludur.
Diğerleri İnsanlığı bunalıma- kaosa- zulme- kibre götürür.
Ümmetçilik; dil- renk- ırk- zenginlik- bölge farkı gözetmeksizin Ümmet Kardeşliği’nde buluşmaktır.
Hakikatin Ümmeti… Tevhidin Ümmeti… Adaletin Ümmeti… Özgürlüğün Ümmeti…
İslam Ümmeti; adaletin- tevhidin- hakikatin teminatıdır.
 
s. Terk Etmek Vakti…
Şehri terk etmek… Hicret…
Günahları terk etmek… Tevbe…
Cehaleti terk etmek… Bilgelik…
Şirki terk etmek… Tevhid…
Sanal olanı terk etmek… Gerçek…
Yanlışları terk etmek… Doğruluk…
Sigarayı terk etmek… Sağlık…
Mülkü terk etmek… Özgürlük…
Yanlış yöne giden gemiyi terk etmek… Kurtuluş…
Her an birşeyleri terk etmeye hazır olun.
Terk etmeyi göze alamayanlar Hakikate hiçbir zaman ulaşamayacaklar.
 
s. Müslümanım diyenlerin işlediği en yaygın düşünce Haramları:
1- Akletmemek
2- Yanlıştan vazgeçmemek
3- Soru sormamak
4- Şüphe etmemek
5- Doğrularda derinleşmemek
6- Karşılaştırmamak
7- Delil getirmemek
8- Örnek almamak
9- Saplantılarla düşünmek
10- Akılla düşünüp, Kalbe danışmamak.
Amellerdeki Haramlara, düşüncelerdeki Haramlar sebep olur.
Ameller, düşüncelerden bağımsız değildir. Yapmayı düşünüp, yanlışlığının farkına vararak vazgeçmesinde günah yoktur. Yoksa şirk ve zulme yol açan her düşüncede haramdır.
 
s. Dini Kolaylaştırmalı… Bazı kesimler dini anlayışı Allah’ın koyduğu sınırların üzerinde… Tarikat erbabının dini..
Dini Sulandırmamalı… İşine gelene uyup, işine gelmeyeni yorum ile aşma kurnazlığı… Muhafazakarların dini.
Dini Ciddiye almalı… Mevcut din anlayışlarını sorgulamak adına kuru red edişlerle dini konformizmi savunmak… Laiklere- liberallere öykünen İslamcılar.
s. İnsanlığın Toprakları ikiye ayrılır:
1- Müslümanların ve Tevhidilerin yaşadıkları Topraklar.
2- Müslüman olmayanların yaşadıkları topraklar.
Türk- Kürt- Arap- Fars  toprakları yoktur.
Topraklar üzerinde farklı din- dil- ırk- renkte insanlar yaşar.
Irklar ve İslami olmayan dinler- ideolojiler üzerinden oluşturulan ayrımcı, faşist, mazoşist, sadist, illüzyonist, manipülasyona dayalı aklın refere ettiği algı ve çözümlere karşıyız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tevhid- adalet- özgürlük- emek- ahlak üzerine var olması- yaşaması ve değişmesi için mücadele edeceğiz.
 
s. Müslümanlar çok Güzel insanlardır.
Güzel olan Allah’a iman ederler.
Güzel olan işleri yaparlar.
Güzel olan sözler söylerler.
 

 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56