TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

Koordinatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı Emek Büroları, Taşeron İşçilik Çalıştayı düzenledi. Kadro emekçilerin hakkıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir.

TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

KILIÇDAROĞLU ; “TAŞARON İŞÇİLER 21. YÜZYILIN EMEK KÖLELERİDİR”

AĞBABA; “KANDIRILDIK DİYENLER, TAŞERON İŞÇİLERİ KANDIRDILAR”

Koordinatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı Emek Büroları, Taşeron İşçilik Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Taşeron İşçilik onlarca yıldır kanayan bir yaradır. Taşeron işçisi 21.  yüzyılın kölesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu bir bireyi olmak durumunda” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın koordinatörlüğünü yaptığı  Emek Büroları tarafından Taşeron İşçilik Kurultayı düzenlendi. Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, Taşeron işçi temsilcileri, akademisyenler,  gazeteciler ve çok sayıda taşeron işçi katıldı.

KILIÇDAROĞLU; “ONLARCA YILDIR KANAYAN YARA”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Kadro vereceğiz diyorlar bugün çok sayıda kamu kuruluşlarından yazılar gidiyor; ‘Taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız’ diye. Merak ediyorum, kadroyu yılbaşına kadar verecekseniz bu yazıları niye yazıyorsunuz? Bizi asla kandıramazlar taşeron işçileri kadro alıncaya kadar mücadelesini vereceğiz. 10’larca yıldır kanayan bir yaradır. Taşeron işçisi 21.  yüzyılın kölesi değil, taşeron işçisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu bir bireyi olmak durumunda ikinci sınıf vatandaş değil, birinci sınıf vatandaşı olmak zorundadır.”  diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ; “ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN LİRA OLMALI”

Kılıçdaroğlu; “2002 yılında bize verilen bildiğimiz rakamlar 387 bin taşeron işçisi varken bugün bu sayı 2 milyonu aşmış durumda. Taşeron işçiler 21. yüzyılın emek köleleridir. İş güvenceleri yok. Asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerekiyor. Bir ay devletin başbakanına, cumhurbaşkanına, müsteşarına versinler bin 400 lira ile bir ay geçinsin” ifadelerini kullandı.

AĞBABA; “ EMEKÇİLERİN SORUNLARINI CHP GÜNDEME GETİRİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise ,Emek Büroları olarak  Kıdem Tazminatı Çalıştayının ardından ikinci çalıştayı taşeron işçilik ile ilgili düzenlediklerini kaydederek “Bugün Türkiye’de emekçilerin sorunlarının gündeme gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çabaları sonucudur. Eğer asgari ücret şu anki noktaya geldiyse, bu, 7 Haziran öncesi, asgari ücret en az 1.500 lira olmalı diyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Eğer bu ülkede taşeron işçilerin kadroya alınması gündemdeyse, bu her zaman taşeron işçisinin sesi olan ve her daim haklarını savunan Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir” Dedi.

AĞBABA; “DÜNYA SİYASİ TARİHİNİN EN UZUN ÇALIŞMASI”

Taşeron işçilerin, yıllardan bu yana ülkenin dışlanan ve ötelenen kesimi olduğunu, her olayda “kandırıldık” diyenlerin, taşeron işçisini hepkandıran olduklarını kaydeden CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Taşerona kadro meselesi dünya siyasi tarihinin en uzun süren çalışmasıdır. Yıllardır her mikrofon uzatıldığında, “çalışmalar sürüyor” denilen, ama hiç bitmeyen bir çalışmadır. Bu süreçte sayısız kez çalışmalarda sona yaklaşılmış ama o sona nasılsa bir türlü varılamamıştır.Herhalde hepimiz bu çalışmalardan kadro çıkmayacağına eminiz.”İfadelerini kullandı.

GEÇİCİ İŞÇİLER DE KADRO BEKLİYOR

Taşeron işçilerin kimseden ayrıcalık ve kayrılma istemediklerini sadece haklarını istediklerini belirten Ağbaba, “Verilecek kadronun; çalışan, alın teri döken ve yıllardır haksızlığa uğrayan taşeron işçilere toplum olarak borcumuzdur. Çalıştayda taşeron işçilerin yanı sıra köy hizmetleri, il özel idareleri, ÇAYKUR, Şeker Fabrikaları, demiryolları, sulama birlikleri gibi kurumlarda geçici, kampanya veya mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 50 bin işçinin de sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak”dedi.

Konfederasyon temsilcilerinin konuşmalarının ardından,çalıştay  3 ayrı oturum halinde devam etti. Çalıştayın sonunda CHP, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ortaklaştığı ‘Taşeron İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kamuoyuna açıklandı.

CHP EMEK BÜROLARI
TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ:
Kadro emekçilerin hakkıdır.
Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir.
 
            Taşeron işçilik, bugün milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yaradır. Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçisine verilen kadro sözleri yerine getirilmemiştir. Son dönemde taşeron işçilikle ilgili olarak siyasal iktidar tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmekte, ancak bu çalışmalar konunun doğrudan tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmamaktadır. Bu ortamda CHP öncülük yaparak, böylesi bir sorunun doğrudan taraflarıyla ortak ele alınması gerektiği inancı ile emekçileri ve emek örgütlerini bir araya getirmiştir.
            CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı, taşeron işçilerin merakla ve umutla beklediği çözüme katkıda bulunmak için, 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
            Çalıştayda taşeron işçiler, sendikacılar, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerden oluşan katılımcılar, taşeron sisteminin sorunlarını, çözüm yollarını ve konuya ilişkin taleplerini ifade etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları ülkemizdeki taşeron işçilik sorununun çözümü için aşağıdaki hususlarda ortaklaşmışlardır:

  • Taşeron işçilik sistemi, 21. yüzyılın modern kölelik düzeni anlamına gelmektedir. Taşeron işçisi alt işverende süreli sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bu sistem ile işçilerin emeği, ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale getirilmektedir.
  • Taşeron işçilik sistemi, çalışma yaşamını kuralsızlaştırmaktır. Taşeron işçilerin örgütsüz olması, haklarının gasp edilmesine, ücretlerinin düşük olmasına, çok uzun çalışma sürelerine ve çalışma şartlarının ağırlaşmasına neden olmaktadır.
  • Taşeron işçiler işin en ağırını yapmakta, ücretin ise en hafifini almaktadırlar. Aynı işyerindeki diğer çalışanlarla eşit işi yapmalarına rağmen eşit ücreti alamamakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar. Taşeron işçilerin önemli bir sorunu da düzenli ücret alamamalarıdır.
 
  • Taşeron işçilik sistemi, iş cinayetlerini arttırmaktadır. Kâr hırsı, işçilerin hayatının önüne geçmekte ve işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkı göz ardı edilmektedir.
  • Taşeron işçiler, kadrolu işçilerin yararlandığı sosyal haklardan yeterince yararlanamamaktadır. Kadrolu çalışanlara verilen yakıt, ulaşım, aile ve çocuk, yemek gibi sosyal hakların tamamı taşeron işçisine verilmemektedir.
  • Kamuda çalışan taşeron işçiler yıllardır kadro vaadi ile oyalanmakta, ve adım atılmamaktadır. Taşeron işçiler için 6552 sayılı kanunla örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesi yapmanın önü açılmış olsa da kadro sorunu çözülememiştir. Son dönemde çözüm söylemleri yeniden dile getirilmeye başlanmış, yılsonuna kadar sorunun çözüleceği ifade edilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar paylaşılmasa da, çözüm olarak kadro değil, yeni bir çalışma statüsü ve üç yıl süreli "özel sözleşmeli personel" gibi formüller hazırlandığı haberleri basın yayın kuruluşlarında yer almaktadır. Kadro sözünü içermeyen, kamuda istihdamı garanti altına almayan hiçbir formül, taşeron işçisinin sorununu çözmeyecektir. Sözü edilen formüller taraflarca da kabul edilmemektedir. Taşeron işçiler, kamuda işçi olarak kadrolu istihdam edilmelidir.
  • Kamu hizmeti sürekli bir hizmettir, çalışanlar da sürekli çalışmalıdır.  Kamu hizmetinin sürekli olduğu göz önüne alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler de hak kaybına uğramaksızın, çalıştıkları işyerlerinde kadroya alınmalıdır.
  • Devlet, ucuz işgücü ve güvencesiz çalışma rejimini sürdüren değil, bunu önleyen olmalıdır. Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk edilemez. Kar hırsı kamu hizmetinin önünde engeldir.
  • Taşeron işçilerin kadrolu çalışması bir haktır. Kadro hukuken kazanılmış hakları ile birlikte değerlendirilmeli, kadroya geçişte tüm kazanılmış haklar korunmalıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. Taşeron işçisine verilecek kadro, emekçilerin hakkıdır.
  • Kamuda taşeron işçi sorununun çözümü, özel sektördeki taşeron işçiler bakımından da örnek teşkil etmelidir.

           
            CHP olarak, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü noktasında ortaklaştıkları tespit, itiraz ve taleplerinin hem hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacağız.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2017, 16:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56